Projektet REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete), ett samarbete mellan Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården har nu uppmärksammats i Stockholm. Syftet uppges vara att öka rättssäkerhet och effektivisera handläggningen av ärenden. Framförallt har diskussionen om REVA handlat om identitetskontroller i tunnelbanan i syfte att hitta personer som vistas i Sverige utan tillstånd. RFSL Stockholm ställer sig frågande till vad som hänt med rättssäkerheten.

Alla ska ha rätt till en rättvis prövning av sina asylskäl. Vi ser fortfarande många exempel på att så inte är fallet. Framförallt finns fortfarande stora brister i hbtq-kompetens hos Migrationsverkets handläggare.

Att personer som borde fått stanna om de fått en kompetent och rättvis prövning nu löper större risk att avvisas är inte acceptabelt. Om REVA handlar om att öka rättssäkerheten borde det vara Migrationsverkets, Polisens och Kriminalvårdens prioritet nummer ett.

Genom vårt arbete för hbtq-flyktingar får vi många oroliga frågor från nyanlända om vad som gäller. Det handlar exempelvis om när identitetskontroller får göras och hur avvisningar går till. Det har rapporterats om att personer diskrimineras utifrån “utländskt utseende”, trots att Polisens eget regelverk uttryckligen förbjuder detta. Vi anser att Polisen borde ta allvarligt på de anklagelserna och istället arbeta för att stärka rättssäkerheten för hbtq-flyktingar.

Richard Svahn, ordförande RFSL Stockholm
Kristin Arthur, vice ordförande RFSL Stockholm
För styrelsen i RFSL Stockholm