Bild1Vad menas med tillgänglighet på nätet och för vem är den till? Hur kan en skapa tillgängliga forum på nätet?

Med bakgrund i verksamheten HBTQkojan.se – ett mentorskap på nätet för unga hbtq- personer, vill vi med den här konferensen lyfta fram det arbete som vi har gjort och även de samarbetspartners som vi har haft med oss.

VAR?
Aggregat, Kulturcentrum i Hallonbergen Centrum, Konsertsalen

NÄR?
Fredagen den 11 september 09:00-15:30

KOSTNAD
Ingen kostnad, konferensen är helt gratis!

ANMÄLAN
För att anmäla dig skickar du ett mail till jojo.stenberg@stockholm.rfsl.se och ange ditt namn.

För mer information om programmet för konferensen och tillgängligheten, läs mer i denna PDF-fil.

Välkommen!