I år är det dags för RFSL förbundskongress, som kommer att hållas i Malmö den 6-8 maj!

RFSL Stockholm är den största avdelningen i förbundet och har massor av ombudsplatser att fylla. Vilken medlem som helst i RFSL Stockholm kan ansöka om att vara med på kongressen. Vi står för all kostnad, det är enbart din medverkan som saknas!

För att anmäla ditt intresse till att vara med på kongressen behöver du bara skicka ett mail till valberedningen på: valberedning@stockholm.rfsl.se

Alla kongressombud väljs på årsmötet den 13 mars, så kom gärna dit och visa upp dig!

Ytterligare information kommer att publiceras framöver.

Anmäl dig senast den 10:e februari 2016, vi ser fram emot din medverkan!

Läs mer om RFSL Stockholm på vår webb: https://rfslstockholm.se/om-oss/

 

Join RFSL’s federation Congress in 2016!

This year RFSL’s federation Congress will be held in Malmö, from the 6th to the 8th of May!

RFSL Stockholm is the largest section of the RFSL federation and we have plenty of seats to fill. Any member of RFSL Stockholm can apply to attend the congress. We pay for the expenses; it is solely your participation that is missing!

To report your interest for the congress, simply send an email to the Nomination Committee at: valberedning@stockholm.rfsl.se

All congress delegates are to be elected at the annual meeting at March 13, so please do attend!

Additional info about the trip will be published in a near future.

The deadline for registration is the 10th of february 2016, we look forward to your participation!

For more information about RFSL Stockholm, please visit: https://rfslstockholm.se/om-oss/language/english/