I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som just nu håller på att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. Den 23 juli har den parlamentariska kommittén sitt sista möte inför överlämningen av sin utredning.

Förslagen i utredningen kommer att försvaga asylrätten avsevärt och slår extra hårt mot utsatta mot hbtqi-personer.

RFSL kräver

  • att Sverige för en human migrationspolitik,
  • att Sverige följer UNHCR:s rekommendationer i utformningen av Sveriges framtida migrationspolitik,
  • att Sverige för en migrationspolitik som skyddar de allra mest utsatta och sårbara grupperna, som hbtqi-personer,
  • att Sveriges politiker tar avstånd från riktmärken och volymmål. Människor som flyr, bland annat hbtqi-personer, är just människor och inte volymer och
  • att man tar det civila samhällets kunskap om de humana konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik i beaktande.

Läs mer om RFSL:s krav på en human migrationspolitik och hur du kan göra skillnad.