Trampolin är ett treårigt projekt, med stöd från Arvsfonden, där RFSL Stockholm ska starta upp ett mentorsprogram, HBTQkojan.se, på nätet för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. De ungdomar som kontaktar Trampolin kommer att tilldelas en mentor baserat utifrån ungdomens egna individuella behov.

Under hösten 2012 kommer vi att genomföra en pilotomgång, på 10 veckor, av mentorskapsprogrammet. Pilotomgången kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för vårt fortsatta arbete kring metoden.

Vi strävar efter att ha en bred representation av personliga erfarenheter och identiteter inom mentorsgruppen. Därför söker vi nu särskilt efter hbtq-personer med erfarenheter av att bli rasifierade samt hbtq-identifierade män/killar.

Som mentor kommer du att genomgå en utbildning som förbereder dig inför ditt mentorskap. Du kommer även att få kontinuerlig handledning. Mentorskapet kommer att ske över nätet för att på så vis nå unga hbtq-personer som av olika anledningar inte kan delta i verksamheter riktade till unga hbtq-personer. Trampolin drivs av RFSL Stockholm och har därför fokus på unga hbtq-personer i Stockholmsområdet, därför är det bra om du bor i eller har bra koll på Stockholm.

Som mentor vill vi att du ska vara över 25 år samt ha erfarenhet av att vara hbtq-person. Pilotomgången kommer att starta under hösten och pågå under 10 veckor. Räkna med att lägga 2 timmar per vecka på ditt mentorskap. Utöver det kommer du att behöva avsätta tid för handledning samt utvärdering av projektet. Uppdraget är ideellt.

r att kunna bli mentor behöver du kunna delta på utbildningshelgen den 1-2 september.

Välkommen att skicka in din ansökan snarast, innehållande personligt brev samt CV till:

yvell@stockholm.rfsl.se

Skriv ”Mentor” i ämnesraden.