Vill du göra skillnad? Det fattas forskning kring dig!  

Är du homo- eller bisexuell och har invandrarbakgrund? Då vill vi ha med dig i vårt forskningsprojekt ”Being non-heterosexual with ’non-western’ immigrant background in Sweden”. Projektet vill undersöka och belysa erfarenheter av att vara homo- eller bisexuell med invandrarbakgrund i Sverige. Vi vill lyfta fram livserfarenheter och undersöka strukturella förtryck som rasism och homofobi. Projektet är en intervjustudie, där vi vill ha dig som deltagare. Allt material behandlas konfidentiellt. Vi ser fram emot att få kontakt med just dig!

Hälsningar, Emelie Miller och Masoud Kamali, avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet.

För att delta tryck här.                   För att läsa mer om forskningsprojektet tryck här.

 mu_logotyp_lag.png