RFSL Stockholm söker ledamöter och kassör från mars 2015

Vi söker dig som vill vara styrelseledamot eller kassör för RFSL Stockholm!

Om RFSL Stockholm
RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bak- grund.

Beskrivning av uppdraget
Utöver ett strategiskt ansvar arbetar styrelsen praktiskt med insamling, medlemsträffar och nyhetsbrev. Styrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete vad gäller HBTQ-personers rättigheter. RFSL Stockholm driver en bredd av många olika projekt som riktar sig till olika målgrupper, och varje projekt har en kontaktperson i styrelsen. Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för föreningens ekonomi samt för genomförande och uppföljande av beslut fattade av årsmötet.

Kravprofil
Vi söker dig som brinner för vår verksamhet, som är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i grupp. Du behöver ha kunskap om HBTQ-personers rättigheter och RFSL, men du måste inte vara expert. Vi söker både personer med styrelseerfarenhet, med aktivisterfarenhet och med strategisk erfarenhet.

Vi söker en grupp där alla bokstäver finns representerade och som har en bredd i socioekonomisk bakgrund.
För att kunna väljas måste du vara eller bli medlem i RFSL Stockholm.

Vi vill att styrelsen som helhet uppfylla kravprofilen. Vi söker er som:

 • har erfarenhet av att arbeta med antirasism, feminism och intersektionalitet i praktiken
 • har erfarenhet av icke-diskriminerande arbete
 • har erfarenhet av politiskt påverkansarbete
 • har intresse eller erfarenhet av att arbeta med sociala medier, media och press
 • har kunskap om ekonomi och bokföring (Då passar du som kassör!)
 • har erfarenhet av att arbete strategiskt med finansiering av idéburen verksamhet och projekt med både kortsiktiga och långsiktiga mål.
 • vill engagera dig praktiskt för RFSL Stockholms medlemmar genom att arrangera medlemsträffar och andra roliga aktiviteter
 • vill jobba med transfrågor
 • har expertkunskaper om HIV eller generellt inom sex- och hälsa-området
 • vill jobba tillsammans med religiösa samfund
 • vill jobba med kulturella aktiviteter och projekt

Tidsperspektiv
Styrelsen väljs av årsmötet den 14 mars i Stockholm och ledamöter väljs på en period om 2 år. På årsmötet 2015 väljs max 8 nya ledamöter varav en kassör och en ordförande.

Styrelsen har möten 12 möten/år och utöver det så lägger en styrelseledamot ca 5 h/vecka på sitt uppdrag. Det är viktigt att du är tillgänglig och aktiv hela mandatperioden.

Kontaktuppgifter
Om du är intresserad eller känner någon som är, gör din nominering till valberedningen genom att fylla i följande enkät. https://sv.surveymonkey.com/s/7KPYDB3

För frågor mejla till valberedningen@stockholm.rfsl.se

RFSL Stockholm söker ordförande från mars 2015

Vi söker dig som vill vara ordförande för RFSL Stockholm från 2015!

Om RFSL Stockholm
RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

Beskrivning av uppdraget
Utöver ett strategiskt ansvar arbetar styrelsen med insamling, medlemsträffar och nyhetsbrevet. Du har, på uppdrag av styrelsen, ansvaret för att arbetsleda kanslichefen och det är du som representerar RFSL Stockholm externt.

Kravprofil

Vi vill att du:

 • brinner för vår verksamhet
 • har kunskaper om HBTQ-personers rättigheter och RFSL
 • har erfarenhet av styrelsearbete (du behöver inte ha varit ordförande tidigare)
 • har erfarenhet av att arbeta med icke-diskriminerade och normkritiskt påverkansarbete både internt och externt
 • är van att driva flera olika frågor parallellt som berör en bred målgrupp
 • är kommunikativ, ansvarstagande och lyhörd – för att kunna inspirera och peppa andra men också delegera och involvera hela styrelsen i arbetet
 • är van att samarbeta med personer utifrån olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser
 • kan motivera andra, hantera olika åsikter och söka praktiska lösningar på oförutsedda situationer som kan uppstå
 • har erfarenhet av personalansvar och ledningsuppdrag samt kunskap om arbetsrätt är meriterande, men inget krav

Tidsperspektiv
Styrelsen har möten 12 möten/år och utöver det så lägger en ordförande ca 5-25 timmar/vecka på sitt uppdrag. Det är viktigt att du är tillgänglig och aktiv under hela mandatperioden, som är på ett år. Uppdraget är ideellt.

Styrelsen väljs av årsmötet den 14 mars i Stockholm och ledamöter väljs på en period om 2 år. På årsmötet 2015 väljs max 8 ledamöter varav en kassör och en ordförande.

Kontaktuppgifter
Om du är intresserad eller känner någon som är, gör din nominering till valberedningen genom att fylla i följande enkät. https://sv.surveymonkey.com/s/7KPYDB3

För frågor mejla till valberedningen@stockholm.rfsl.se

Rabatt för RFSL Stockholm medlemmar hos Simon T Fitness

Spana hitåt alla medlemmar som letar efter en personlig tränare!

Från och med november får alla medlemmar i RFSL Stockholm 10 % rabatt på personlig träning hos Simon T Fitness. Hos Simon får du även en första kostnadsfri rådgivning när du kontaktar honom via hans webbplats eller hans Facebook-sida. Ange i ditt meddelande till Simon att du är medlem i RFSL Stockholm när du skickar din förfrågan.

Under november har Simon sitt lanseringserbjudande till RFSL Stockholms medlemmar, då det är hela 20 % rabatt på hans pris för personlig träning. Så passa på fram till den 30 november!

Information om medlemsrabatten hos Simon T Fitness, liksom all information om alla andra medlemsrabatter som RFSL Stockholm-medlemmar kan njuta av, finns under sidan Medlemskap.

Hoppas många vill ta del av denna medlemsförmån!

Projektledare sökes till Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Om projektet
RFSL Stockholm driver i samarbete med RFSL Ungdom projektet Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG). Projektet arbetar stödjande och stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig kring HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor för en tryggare skolmiljö.

Projektet startade i januari 2014 och är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Intresset för NNSG har varit stort och därför söker vi nu ytterligare en projektledare inför år två i projektet.

NNSG stärker och stödjer ungas engagemang relaterat till skolan genom att skapa digitala och fysiska plattformar, med utgångspunkt i ungas behov. NNSG stödjer även elever som både vill starta eller redan har en skolgrupp och ger tillgång till ett nätverk av andra engagerade gymnasieelever.

Projektet erbjuder även introducerande och fördjupad kunskap kring normkritik och HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. I projektet anordnas löpande aktiviteter för inspiration, fördjupad kunskap och stärkande verksamhet för gymnasieelever som vill engagera sig kring våra fokusområden.

Om tjänsten
Som projektledare arbetar du tillsammans med ytterligare två projektledare, en på RFSL Stockholm och en på RFSL Ungdom. Tillsammans med dem ansvarar du för genomförandet av projektet utifrån projektplanen samt för att ansöka och redovisa projektmedel. Som projektledare har du ett maktkritiskt perspektiv som genomsyrar utformningen och genomförandet av projektet och dina arbetsuppgifter.

I tjänsten arbetar du med att väcka och stärka gymnasieelevers intresse, engagemang och organisering för HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Vi lägger stor vikt vid att nå en bred målgrupp, vilket bland annat innebär att nå elever som tidigare inte har organiserat sig eller som självmant inte söker sig till projektet.

I tjänsten ingår även att söka kontakt med unga och vuxna på gymnasieskolor och andra relevanta aktörer samt hålla kontakt med dessa. Projektledaren kommer dessutom att enskilt och tillsammans med övriga kollegor att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom NNSG. Träffar sker på gymnasieskolor och andra platser. Att marknadsföra och sprida projektet utåt ingår även i projektledarens arbetsuppgifter.

För att tycka om jobbet behöver du trivas med varierande och föränderliga arbetsuppgifter, och med att arbeta nära kollegor.

Allt arbete inom tjänsten sker i linje med RFSL Stockholms stadgar och RFSLs principprogram.

Vilka är vi?
RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59 i Stockholm. Mer information om våra verksamheter hittar du på www.rfslstockholm.se.

För att söka tjänsten skall du:

 • Ha kunskap om HBTQ-frågor, antirasism och genusfrågor och hur de samverkar.
 • Ha förmåga att organisera och stödja ungas engagemang.
 • Vara trygg med att prata inför och processleda grupper.

Det är meriterande om du:

 • Har kunskap om skolvärlden och förutsättningar för elevers engagemang i gymnasieskolan.
 • Har erfarenhet av att uppmärksamma och driva rättighetsfrågor, på annat sätt engagerat dig kring påverkansarbete eller i sociala rörelser.

Uppdragets omfattning: Ett års visstidsanställning med start januari 2015. Tjänsten tillsätts om medel beviljas.

Arbetsvillkor: På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Sista ansökningsdag: 7 december 2014, men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

För frågor om tjänsten hör av dig till Emilia Mirani: emilia.mirani@stockholm.rfsl.se

Fackliga frågor besvaras av Jojo Stenberg: jojo.stenberg@stockholm.rfsl.se

Information om rekryteringsprocessen
Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till: rekrytering@stockholm.rfsl.se

Formuläret hittar du här: Formulär för ansökan

Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras.

De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs. tänka scenarier som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. De besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervju.

OBS! Ansökningar i annat format än angivet behandlas ej.

Välkommen på Vinterfest hos Rfsl Stockholm

Den 18 december kl 18-20 är du som medlem, volontär och aktivist hos Rfsl Stockholm välkomna på Vinterfest. Är du ny medlem eller funderar på att bli är det här ett bra tillfälle att lära känna föreningen.

Kom hit och umgås, pyssla, sjung sing-star eller sitt ner en stund och ta det lugnt i våra soffor.
Skulle du vilja uppträda under kvällen, skicka då ett mail till jojo@stockholm.rfsl.se

Det kommer även att finnas ett presentbord under kvällen där du har möjlighet att köpa:
– Transkalendern 2015
– Det är vår tur nu, transantologi
– Queera Berättelsers tygkasse
– Medlemskap i Rfsl Stockholm
Vill du, har du möjlighet att få presenten inslagen på plats.

Vi kommer att bjuda på alkoholfri dryck och något lättare tilltugg.

Vi ses i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59, 1 tr. ring på dörren.
Vi hoppas att många väljer att komma och dela denna kväll med oss.

Välkommen önskar Rfsl Stockholm

vinterfest

RFSL Stockholms valberedning vill veta vad du tycker!

I uppdrag av RFSL Stockholms årsmöte arbetar RFSL Stockholms valberedning att ta på hur RFSL Stockholms medlemmar uppfattar RFSL Stockholms styrelse.

Vi uppmanar dig som medlem att fylla i en kort enkät och på så vis ge oss feedback på hur vår organisation och styrelsens arbete uppfattas. Dina synpunkter hjälper oss i rekryteringen av nya styrelseledamöter och hur styrelsens sammansättning kan förbättras. Insamlingen av synpunkter sker anonymt.

Enkäten hittar du via denna länk: http://sv.surveymonkey.com/s/9CJRPKW

Tack för ditt deltagande och uppmärksamhet.
RFSL Stockholms Valberedning

Halloween med Flatpatrullen

Nu är det dags igen för halloween den 25 oktober kl 18, vi firar med skräck, skratt och fika. Ta på er eran bästa halloweendräkt eller kom som du är. Bäst utklädd vinner ett litet pris. vi kör knytis så ta med er något läskigt som vi kan fika på, (inga nötter får tas in i lokalen på grund av allergi, men mandel går bra). Alkoholfri bål kommer att finnas. Vi kör lite spök-rundpingis för den som vill. Överraskning kan förekomma under kvällen så bli inte rädd, mohaha.

Obs ingen alkohol får drickas på detta event.

Vi vill helst att du anmäler dig till oss på flatpatrullen@gmail.com eller vis någon av våra grupper på Facebook eller qx.