Rabatt för RFSL Stockholm medlemmar hos Simon T Fitness

Spana hitåt alla medlemmar som letar efter en personlig tränare!

Från och med november får alla medlemmar i RFSL Stockholm 10 % rabatt på personlig träning hos Simon T Fitness. Hos Simon får du även en första kostnadsfri rådgivning när du kontaktar honom via hans webbplats eller hans Facebook-sida. Ange i ditt meddelande till Simon att du är medlem i RFSL Stockholm när du skickar din förfrågan.

Under november har Simon sitt lanseringserbjudande till RFSL Stockholms medlemmar, då det är hela 20 % rabatt på hans pris för personlig träning. Så passa på fram till den 30 november!

Information om medlemsrabatten hos Simon T Fitness, liksom all information om alla andra medlemsrabatter som RFSL Stockholm-medlemmar kan njuta av, finns under sidan Medlemskap.

Hoppas många vill ta del av denna medlemsförmån!

Projektledare sökes till Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Om projektet
RFSL Stockholm driver i samarbete med RFSL Ungdom projektet Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG). Projektet arbetar stödjande och stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig kring HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor för en tryggare skolmiljö.

Projektet startade i januari 2014 och är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Intresset för NNSG har varit stort och därför söker vi nu ytterligare en projektledare inför år två i projektet.

NNSG stärker och stödjer ungas engagemang relaterat till skolan genom att skapa digitala och fysiska plattformar, med utgångspunkt i ungas behov. NNSG stödjer även elever som både vill starta eller redan har en skolgrupp och ger tillgång till ett nätverk av andra engagerade gymnasieelever.

Projektet erbjuder även introducerande och fördjupad kunskap kring normkritik och HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. I projektet anordnas löpande aktiviteter för inspiration, fördjupad kunskap och stärkande verksamhet för gymnasieelever som vill engagera sig kring våra fokusområden.

Om tjänsten
Som projektledare arbetar du tillsammans med ytterligare två projektledare, en på RFSL Stockholm och en på RFSL Ungdom. Tillsammans med dem ansvarar du för genomförandet av projektet utifrån projektplanen samt för att ansöka och redovisa projektmedel. Som projektledare har du ett maktkritiskt perspektiv som genomsyrar utformningen och genomförandet av projektet och dina arbetsuppgifter.

I tjänsten arbetar du med att väcka och stärka gymnasieelevers intresse, engagemang och organisering för HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Vi lägger stor vikt vid att nå en bred målgrupp, vilket bland annat innebär att nå elever som tidigare inte har organiserat sig eller som självmant inte söker sig till projektet.

I tjänsten ingår även att söka kontakt med unga och vuxna på gymnasieskolor och andra relevanta aktörer samt hålla kontakt med dessa. Projektledaren kommer dessutom att enskilt och tillsammans med övriga kollegor att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom NNSG. Träffar sker på gymnasieskolor och andra platser. Att marknadsföra och sprida projektet utåt ingår även i projektledarens arbetsuppgifter.

För att tycka om jobbet behöver du trivas med varierande och föränderliga arbetsuppgifter, och med att arbeta nära kollegor.

Allt arbete inom tjänsten sker i linje med RFSL Stockholms stadgar och RFSLs principprogram.

Vilka är vi?
RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59 i Stockholm. Mer information om våra verksamheter hittar du på www.rfslstockholm.se.

För att söka tjänsten skall du:

  • Ha kunskap om HBTQ-frågor, antirasism och genusfrågor och hur de samverkar.
  • Ha förmåga att organisera och stödja ungas engagemang.
  • Vara trygg med att prata inför och processleda grupper.

Det är meriterande om du:

  • Har kunskap om skolvärlden och förutsättningar för elevers engagemang i gymnasieskolan.
  • Har erfarenhet av att uppmärksamma och driva rättighetsfrågor, på annat sätt engagerat dig kring påverkansarbete eller i sociala rörelser.

Uppdragets omfattning: Ett års visstidsanställning med start januari 2015. Tjänsten tillsätts om medel beviljas.

Arbetsvillkor: På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Sista ansökningsdag: 7 december 2014, men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

För frågor om tjänsten hör av dig till Emilia Mirani: emilia.mirani@stockholm.rfsl.se

Fackliga frågor besvaras av Jojo Stenberg: jojo.stenberg@stockholm.rfsl.se

Information om rekryteringsprocessen
Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till: rekrytering@stockholm.rfsl.se

Formuläret hittar du här: Formulär för ansökan

Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras.

De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs. tänka scenarier som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. De besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervju.

OBS! Ansökningar i annat format än angivet behandlas ej.

Välkommen på Vinterfest hos Rfsl Stockholm

Den 18 december kl 18-20 är du som medlem, volontär och aktivist hos Rfsl Stockholm välkomna på Vinterfest. Är du ny medlem eller funderar på att bli är det här ett bra tillfälle att lära känna föreningen.

Kom hit och umgås, pyssla, sjung sing-star eller sitt ner en stund och ta det lugnt i våra soffor.
Skulle du vilja uppträda under kvällen, skicka då ett mail till jojo@stockholm.rfsl.se

Det kommer även att finnas ett presentbord under kvällen där du har möjlighet att köpa:
– Transkalendern 2015
– Det är vår tur nu, transantologi
– Queera Berättelsers tygkasse
– Medlemskap i Rfsl Stockholm
Vill du, har du möjlighet att få presenten inslagen på plats.

Vi kommer att bjuda på alkoholfri dryck och något lättare tilltugg.

Vi ses i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59, 1 tr. ring på dörren.
Vi hoppas att många väljer att komma och dela denna kväll med oss.

Välkommen önskar Rfsl Stockholm

vinterfest

RFSL Stockholms valberedning vill veta vad du tycker!

I uppdrag av RFSL Stockholms årsmöte arbetar RFSL Stockholms valberedning att ta på hur RFSL Stockholms medlemmar uppfattar RFSL Stockholms styrelse.

Vi uppmanar dig som medlem att fylla i en kort enkät och på så vis ge oss feedback på hur vår organisation och styrelsens arbete uppfattas. Dina synpunkter hjälper oss i rekryteringen av nya styrelseledamöter och hur styrelsens sammansättning kan förbättras. Insamlingen av synpunkter sker anonymt.

Enkäten hittar du via denna länk: http://sv.surveymonkey.com/s/9CJRPKW

Tack för ditt deltagande och uppmärksamhet.
RFSL Stockholms Valberedning

Halloween med Flatpatrullen

Nu är det dags igen för halloween den 25 oktober kl 18, vi firar med skräck, skratt och fika. Ta på er eran bästa halloweendräkt eller kom som du är. Bäst utklädd vinner ett litet pris. vi kör knytis så ta med er något läskigt som vi kan fika på, (inga nötter får tas in i lokalen på grund av allergi, men mandel går bra). Alkoholfri bål kommer att finnas. Vi kör lite spök-rundpingis för den som vill. Överraskning kan förekomma under kvällen så bli inte rädd, mohaha.

Obs ingen alkohol får drickas på detta event.

Vi vill helst att du anmäler dig till oss på flatpatrullen@gmail.com eller vis någon av våra grupper på Facebook eller qx.

Texter om barn och diskriminerande normer sökes!

DU driver projektet Pralin i förskolan och vi söker nu x antal texter om diskriminerande normer med koppling till förskolan. Vi saknar berättelser som synliggör hur barn drabbas av diskriminerande normer. Därför vill vi nu hitta texter som förmedlar kunskap om diskriminering, makt och normer som barn utsätts för. Vi hoppas att de ska kunna synliggöra hur barn kan drabbas av kränkningar kopplade till samhälleliga normer, samt ge en aha- känsla till dem som saknar kunskap/förståelse kring de olika diskrimineringsgrunderna.
Tanken är att de ska publiceras i vårt kommande metodmaterial och användas som diskussionsunderlag för förskolepersonal för att prata om och reflektera kring diskriminering i förskolans värld.
Texterna får därför gärna ha koppling till förskola, begränsande normer och/eller diskriminering som barn drabbas av.
Uppdragets ramar
DU kommer köpa max 10 texter, 7 texter med koppling till diskrimineringsgrunderna (etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och uttryck, sexualitet, religion och/eller annan trosuppfattning, ålder), samt ytterligare 2 texter om begränsande normer (det vill säga utan specifik koppling till en specifik diskrimineringsgrund, till exempel kroppstorlek eller klassbakgrund).
Texterna vi söker ska
– vara mellan 1- maximalt 2 A4 sidor
– ha ett tillgängligt språk (det vill säga ett språk som inte är akademiskt eller svårt)
– synliggöra ojämlika normer kopplade till minst en diskrimineringsgrund eller annat område kopplat till begränsande normer
Texterna kan
– vara skriven i skönlitterär, självbiografisk, reportage, serie eller diktform
– gärna knyta an till flera samverkande diskriminerande normer eller maktordningar
– gärna ge tydliga exempel på priviligering och diskriminering

Vi söker texter inom följande disk grunder och normområden
Etnicitet/vithetsnorm/rasism
Funktionalitet / abelism
Kön / sexism
Könsidentitet och uttryck / cissexism
Religion /
Sexualitet / heteronormativitet / heterosexism
Ålder / åldersmaktordningen
Klass /
Kroppstorlek /
Utseende /
Urval
DU förbehåller sig rätten att välja mellan de texter som skickas in.
Texterna kommer att anonymiseras i urvalsprocessen och bedömas utifrån följande kriterier:
– lättillgänglig
– tydlig
– inspirerande
– normkritisk
– intersektionell
Det är möjligt för en skribent att skicka in flera texter.
Vid publicering är det valbart för skribenten att vara anonym, skriva under pseudonym eller eget namn.
Ersättning
För utvalda texter utgår ett arvode om 5000 kr (inkl moms) per text och skribenten överlåter därmed rätten att publicera och använda texten till DU.
Ersättningen utbetalas efter fakturering. Har du inte ett eget företag är ett tips att du vänder dig till ett företag som fakturerar åt dig (googla).
Tidsplan
Sista datum för texter att inkomma är 03/11-2014.
Vi kommer därefter att gå igenom urvalsarbetet och återkoppla till er om era texter antagits eller ej.
Har du frågor, kontakta pralin@diskrimineringsbyran.se (obs skicka ej din text till denna adress)
Texten skickas till:
Diskrimineringsbyrån Uppsala
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala
Märk kuvertet med: PRALIN
Det går också bra att maila texten till: eva.wesslen@diskrimineringsbyran.se
Ange PRALIN i ämnesraden.
Vi ser fram emot att läsa din text!
Vänliga hälsningar,
Anna Stendin
Elliot Edberg
Kristin Solvik
Pralin i förskolan/DU

“Ett värdigt åldrande för alla” söker intervjupersoner

Vi söker dig: lesbisk, bisexuell, homosexuell, transperson eller queer 55+ med erfarenheter av bistånd i hemmet till en intervjustudie!

Projektet ”Ett värdigt åldrande för alla” är ett samarbete mellan RFSL, RFSL Stockholm och Stockholms universitet och syftar till att skapa förutsättningar för ett tryggt åldrande för LHBT-personer, bland annat genom att skapa utbildningsinsatser för äldrevården.

Som en del i projektet ingår att kartlägga vilka erfarenheter och stödbehov som finns bland äldre LHBTQ-personer samt deras anhöriga. Har du själv erfarenheter av hemtjänst/olika typer av hjälp i hemmet i vardagen (till t ex städning, matlagning, hygien, transport, medicinsk hjälp eller annat), eller har du som anhörig bistått i processen att införskaffa stödinsatser? Har du även tankar om vilka behov av stöd som skulle vara viktig för att klara av vardagen (praktiskt såväl som psykiskt och socialt)?

Då vill vi gärna prata med dig! Önskar du att delta i en enskild intervju eller en gruppintervju (säg gärna vilket), så hör av dig till en av oss på e-mail eller telefon. Janne Bromseth, genusvetare, PhD: Janne.bromseth@gender.su.se Mats Christiansen, MS, leg sjuksköterska: Mats.christiansen@stockholm.rfsl.se

Känner du även andra äldre LHBTQ-personer som har erfarenheter så är vi mycket tacksamma och glada om du kan bidra till att sprida efterlysningen! Vi kan även göra telefonintervju om det av olika skäl är svårt att träffas fysisk.

All information kommer att behandlas konfidentiellt av erfarna forskare samt deltagarnas namn och personliga uppgifter att anonymiseras.