Fira Hbtq-handboken!

Skärmavbild 2016-01-29 kl. 11.51.17

 

Funkisprojektet berättar om arbetet med
Hbtq-handboken och hur man kan använda den.

 

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende
och/eller jobbar på daglig verksamhet.

Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp.

En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

 

Vi bjuder på mackor, kaffe och te!

 

 

Tid: 09.00-10.30

Datum: Torsdag 3:e mars

Plats: Kafé/Bar i ABF-huset på Sveavägen 41, lokalen är på bottenvåningen bredvid ABFs huvudentré

Anmälan skickas till: lisa.ericson@stockholm.rfsl.se

 

Om du vill ha gratis frukost måste du anmäla dig.

Skriv i din anmälan om du är allergisk mot något.

 

Här kan du läsa mer om Funkisprojektet:

http://www.funkisprojektet.se

 

Välkommen till RFSL Stockholms årsmöte!

Hej kära medlem!

Härmed vill vi hälsa dig välkommen till ett nytt år med RFSL Stockholm, genom att bjuda in dig till RFSL Stockholms årsmöte den 13 mars. Vi lämnar 2015 bakom oss med många stora framsteg i vår förening: ett stärkt politiskt påverkansarbete, en mycket uppskattad Transfest under Stockholm Pride och nya spännande projekt. Samtidigt ser vi flera negativa händelser i samhället, som ett allt växande hat mot olika grupper i samhället och ett växande stöd för rasistiska organisationer och partier. RFSL Stockholms kamp för hbtq-personers rättigheter behövs därför mer än någonsin, för att utvecklingen mot ett öppnare samhälle inte ska gå i motsatt riktning.

Därför ser vi fram emot ett 2016 med stora möjligheter att göra en skillnad för Stockholms hbtq-personer. I början av året kommer RFSL Stockholm att ta beslut om ett politiskt program, där vi benar ut vilka sakfrågor som är viktiga för oss att driva politiskt, och hur vi ska driva de olika frågorna. Processen att ta fram det politiska programmet har delvis gjorts möjligt tack vare input som medlemmarna har kommit med i vår medlemsenkät. Tack vare de svaren och ett hårt arbete från styrelsen har vi därför en fantastisk grund att utgå ifrån i vårt arbete för att göra Stockholm till den bästa staden som den kan vara för hbtq-personer. Vi kommer självklart också att fortsätta driva och utveckla våra stödverksamheter, vårt hivpreventiva arbete och alla de olika medlemsgrupper som finns i föreningen, och fortsätta utforma vår verksamhet så att våra medlemmar kan känna att RFSL Stockholm är en plats för alla.

I detta brev vill vi bjuda in dig att vara med på vårt årsmöte, där vi tillsammans tar viktiga beslut om vad RFSL Stockholm ska göra under det kommande året och väljer en ny styrelse. Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 13 mars och se dig engagerad i vår fantastiska förening under året. Och om du inte kan vara med då, tveka inte att höra av dig och berätta vad du vill göra för att RFSL Stockholm ska bli ännu bättre.

Vänliga hälsningar Styrelsen för RFSL Stockholm

Transperson mellan 15-25 år? Här är gruppen för dig!

Nu är det dags att anmäla sig till vårens Transit Samtalsgrupp i Stockholm.
Grupperna ges till transpersoner mellan 15-25 år.

SAMTALSGRUPPEN
Samtalsgruppen ges till unga personer som indetifierar sig som trans på något sätt. Exempelvis, ickebinär, transsexuell, genderqueer. Gruppen ges en vardagkväll i veckan, under åtta veckor. Gruppen hålls av två personer som själva identifierar sig som transpersoner.

Samtalsgruppen startar den 10 februari.
Anmäl dig genom att skicka ett mejl med till transit@stockholm.rfsl.se
Märk mejlet: Samtalsgrupp
I mejlet får du gärna skriva ditt namn (ditt valda namn), din ålder och något kort om varför du vill gå gruppen. Alla som vill gå gruppen får det, om det finns plats.

Om du har frågor går det bra att mejla de till transit@stockholm.rfsl.se.
Här kan du läsa mer om grupperna:

Samtalsgruppen
http://rfslstockholm.se/ung/samtalsgrupp/

Revisorer sökes!

Den 13 mars kommer RFSL Stockholm hålla sitt årsmöte och valberedningen håller i denna stund på att hitta kandidater till olika poster – däribland revisorsposter.

Vi söker någon eller några som bör ha erfarenhet av förbund eller organisationer, kan granska deras ekonomi, verksamhet och upprätta en revisorsberättelse.

Vi vädjar härmed till alla föreningens medlemmar att förslå kandidater till revisorsposterna.

Ni får gärna skicka era förslag via mail till: valberedning@stockholm.rfsl.se

Vi vill gärna ha förslagen innan 10:e februari!

Vänliga hälsningar,
Valberedningen

Läs mer om RFSL Stockholm på vår webb: http://rfslstockholm.se/om-oss/

 

Auditor wanted!

RFSL Stockholm will hold its annual meeting at March 13 and the Nomination Committee are now in the process of finding candidates for the various posts – including the auditors.

We are looking for a person who has an experience in unions or organizations, can manage its economy and make annual reports.

We hereby appeal to all members to propose candidates for the auditor posts.

You may send your suggestions via email to: valberedning@stockholm.rfsl.se

We welcome the proposals before the 10th of February!

Sincerely,
The Nomination Committee

For more informaton about RFSL Stockholm, please visit: http://rfslstockholm.se/om-oss/language/english/

Var med på RFSL:s förbundskongress 2016!

I år är det dags för RFSL förbundskongress, som kommer att hållas i Malmö den 6-8 maj!

RFSL Stockholm är den största avdelningen i förbundet och har massor av ombudsplatser att fylla. Vilken medlem som helst i RFSL Stockholm kan ansöka om att vara med på kongressen. Vi står för all kostnad, det är enbart din medverkan som saknas!

För att anmäla ditt intresse till att vara med på kongressen behöver du bara skicka ett mail till valberedningen på: valberedning@stockholm.rfsl.se

Alla kongressombud väljs på årsmötet den 13 mars, så kom gärna dit och visa upp dig!

Ytterligare information kommer att publiceras framöver.

Anmäl dig senast den 10:e februari 2016, vi ser fram emot din medverkan!

Läs mer om RFSL Stockholm på vår webb: http://rfslstockholm.se/om-oss/

 

Join RFSL’s federation Congress in 2016!

This year RFSL’s federation Congress will be held in Malmö, from the 6th to the 8th of May!

RFSL Stockholm is the largest section of the RFSL federation and we have plenty of seats to fill. Any member of RFSL Stockholm can apply to attend the congress. We pay for the expenses; it is solely your participation that is missing!

To report your interest for the congress, simply send an email to the Nomination Committee at: valberedning@stockholm.rfsl.se

All congress delegates are to be elected at the annual meeting at March 13, so please do attend!

Additional info about the trip will be published in a near future.

The deadline for registration is the 10th of february 2016, we look forward to your participation!

For more information about RFSL Stockholm, please visit: http://rfslstockholm.se/om-oss/language/english/

Kom på Stolta Föräldrars temakväll!

Har ditt barn nyligen kommit ut? Är du som förälder eller anhörig nyfiken på att lära dig mer kring HBTQ? Vill du ta del av andras erfarenhet och men även dela med dig av din egen? Är du nyfiken på nätverket Stolta Föräldrar?

Stolta Föräldrar till HBTQ-barn bjuder in till en temakväll med ABC-föreläsning kring HBTQ-frågor. Kvällen inleds med en föreläsning av Isander Freiman från RFSL Stockholm. Därefter sätter vi av tid för frågor, erfarenhetsutbyte och dialog i mindre grupper. Vi hoppas att du vill komma till en givande och trevlig kväll kring temat HBTQ med lite extra fokus på föräldrarollen. Varmt välkomna!

Tid: 10:e februari 18.30 till 21.00

Plats: Sensus på Medborgarplatsen sal 401

Anmälan till: stoltaforaldrar(at)stockholm.rfsl.se senast 6:e februari

Kostnad: 80 kronor då ingår kaffe/te och fikabröd. Betalning görs på plats via Swish eller så jämna kontanter som möjligt.

Transit stöd- och samtalsgrupper

Nu är det dags att anmäla sig till vårens Transitgrupper i Stockholm.
Grupperna ges till transpersoner mellan 15-25 år.

STÖDGRUPPEN
Stödgruppen ges till unga transsexuella, och/eller unga som befinner sig inom vården för transsexualism. Gruppen ses en vardagkväll i veckan, under åtta veckor. Gruppen hålls av två kuratorer som har lång erfarenhet av att möta unga transpersoner.

Stödgruppen startar den 21 januari.
Anmäld dig genom att skicka ett mejl till transit@stockholm.rfsl.se
Märk mejlet: STÖDGRUPP.
I mejlet får du gärna skriva ditt namn (ditt valda namn), din ålder och något kort om varför du vill gå gruppen. Alla som vill gå gruppen får det, om det finns plats.

 

SAMTALSGRUPPEN
Samtalsgruppen ges till unga personer som indetifierar sig som trans på något sätt. Exempelvis, ickebinär, transsexuell, genderqueer. Gruppen ges en vardagkväll i veckan, under åtta veckor. Gruppen hålls av två personer som själva identifierar sig som transpersoner.

Samtalsgruppen startar den 10 februari.
Anmäl dig genom att skicka ett mejl med till transit@stockholm.rfsl.se
Märk mejlet: Samtalsgrupp
I mejlet får du gärna skriva ditt namn (ditt valda namn), din ålder och något kort om varför du vill gå gruppen. Alla som vill gå gruppen får det, om det finns plats.

Om du har frågor går det bra att mejla de till transit@stockholm.rfsl.se.
Här kan du läsa mer om grupperna:

Samtalsgruppen
http://rfslstockholm.se/ung/samtalsgrupp/

Stödgruppen
http://rfslstockholm.se/ung/stodgrupper/