TRANSFESTEN by RFSL Stockholm @ Stockholm Pride!

Banner_Transfesten_Version2

 

 

 

 

 

RFSL Stockholm presenterar, för första gången, någonsin: TRANSFESTEN den 30 juli under Stockholm Pride!

Transfesten är för dig som definerar dig som trans,
för dig som har transerfarenheter och för era vänner.
Vi öppnar upp dörrarna för ett event där du är välkommen precis som du är. En fest där du kan vara du.

Vi erbjuder ett safe space för alla transpersoner. Spana gärna in festen på vårt Facebook-event: https://www.facebook.com/events/656369904450539.

Kägelbanan, Södra Teatern, Moseback. Tbana – Slussen
18 år
Biljetter:
Förköp: 75:-
I Dörren: 100:-

Main floor:
21.00 – 00.01 – DJ Kim

Side floor:
2130-2230 SpeedFriending
Visst är det fantastiskt med vänner? Kom och lär känna nya kompisar. Du kan helt enkelt inte få för många vänner.

2230 – 0100 – DJ Michelle

Mer info om var en köper förköpsbiljetter kommer inom kort.

Biljetten från Transfesten sparar du till fredagen den 1/8 och använder som biljett till Pride Park.
Alla med biljett från Transfesten kommer alltså in gratis på Stockholm Pride – Parken före kl 18 på fredagen den 1/8.

På fredagen den 1/8 kommer det att vara ett Transmingel i Pride Park mellan klockan 1730 – 1900. Välkomna dit.

**english**

For the first time, ever, RFSL Stockholm gives go:
The Transparty.

A party for you who are trans, has experience from trans and all of your friends.

The party offers a safe space for all transpeople.

Wednesday, july 30. 9pm – 1am Kägelbanan Södra Teatern – Subway Slussen.

Tickets:
In advance: 75 SEK
At the door: 100 SEK

More information on where to buy tickets will be announced soon.

Main floor: 21-01 DJ KIM
Side floor:
2130-2230 Speed friending.
Meet new friends.
2230-0100 DJ MICHELLE

Save your ticket and use it as entrance for Stockholm Pride – Park at friday (august 1, before 6pm).

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 18 augusti och tillsvidare.

Vilka är vi?

RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.rfslstockholm.se.

 

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholm Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten koordineras av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i mer än 7 år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 30-35 ungdomar verksamheten vid varje öppettillfälle.

 

Om uppdraget

Som volontär på Egalia kallas du också för ledare och din huvudsakliga uppgift som ledare är att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare. En av Egalias grundpelare handlar om representation och det är därför viktigt att variationen av möjligheter att vara hbtq på återspeglas inom ledargruppen, varför detta uppdrag riktar sig specifikt till transpersoner[*] och framförallt till rasifierade[†] transpersoner. Under åren har arbetsmetoder tagits fram och bildat en modell, den s.k. Egaliamodellen.

 

Egaliamodellen bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet.

 

Ledarnas huvudsakliga uppgifter är att:

- Ge stöd, lotsning och inspiration till Egalias besökare. Ledarna på Egalia ser alltid till att ha ungdomarna i fokus. För att skapa trygghet i rummet är det viktigt att ungdomarna kan prata med ledarna och känna att de kan lita på ledarna som vuxna hbtq-personer. Som ledare behöver man ofta inspirera ungdomarna till att vara kreativa, eftersom pyssel, olika aktiviteter och utflykter används för att stärka ungdomarna som individer och som grupp. Det är viktigt att uppmuntra ungdomarna till att vilja ta hand om varandra och platsen.

- Planera och utforma verksamheten tillsammans med projektledaren. Ledarna är uppmärksamma på varandra inom arbetsteamet och känner av så att gruppen fungerar bra och hittar gemensamt lösningar på problem.

- Ta itu med praktiska göromål. Under en kort stund som Egalia har öppet är det många moment som ska hinnas med och tillsammans ser ledarna till att fördela uppgifterna sinsemellan. I stora drag handlar det om att ha förberedande och avslutande möten ledarna emellan, förbereda Egalia-rummet, hitta på och utveckla aktiviteter för och med ungdomarna under kvällen och plocka iordning vid stängningsdags.

- Kommunicera med hbtq-ungdomar som har olika bakgrund och erfarenheter. Ledarna anpassar alltid språket efter ungdomarna och förenklar i möjligaste mån när de pratar till hela ungdomsgruppen. Ledarna pratar på ett lättförståeligt sätt om hbtq-frågor och lyfter upp samtal om rasism och andra viktiga ämnen bland ungdomarna.

- Göra tydliga gränsdragningar. Ledarna är tydliga inför ungdomarna med vad de kan och inte kan göra. Det handlar om att inte vara privat men däremot gärna personlig. För att kunna skapa en trygg plats drar ledarna en tydlig gräns mellan ungdomarna och ledarna, då ledarna har ett ansvar mot besökarna som inte är ömsesidigt. Ledarna engagerar och aktiverar sig också i ungdomarnas samtal och aktiviteter och har på så sätt möjlighet att vara tydliga och markera att alla ska behandla varandra med respekt och motverka hierarkier på platsen.

 


 

Denna gång söker vi en volontär som:

* Har erfarenhet av att vara transperson. Just nu saknar Egalia även ledare som är trans på något sätt, vilket är viktigt för trans-ungdomarna när det kommer till identifikation. Du ska kunna använda dina erfarenheter som du har fått genom att leva som transperson, guida och stärka ungdomarna så att de känner sig trygga med att dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar.

* Är ansvarstagande, då det är en viktig egenskap när det handlar om att ge stöd, lotsning och inspiration till ungdomarna och för att du ska kunna inge förtroende och även dra tydliga gränser. Det handlar också om att ta ansvar för sitt volontära uppdrag genom att anmäla frånvaro i tid och visa vilja att tillmötesgå arbetsteamet.

* Har god samarbetsförmåga eftersom du som ledare hela tiden jobbar i ett team med de andra ledarna och projektledaren. Detta avser både planering och utveckling av verksamheten i sin helhet men även när det kommer till grupprocessen både inom ledargruppen och ungdomsgruppen.

* Har förmåga att ta initiativ. Detta är en kompetens som behövs då olika problematiska situationer kan uppstå om något händer bland ungdomarna. Du måste också kunna initiera lekfulla och kreativa aktiviteter som kan stärka ungdomarna både som individer och som grupp.

* Har kunskap om och erfarenhet av hbtq-frågor och antirasism. På Egalia arbetar du aktivt med att utveckla verksamheten utifrån frågor om sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och antirasism. Det innebär att ha en förståelse för hur makt och normer samverkar och hur det påverkar individers och gruppers agerande.

 

 

Det är meriterande om du:

* Har kunskap och om erfarenhet av diskriminering pga Hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller annan etnicitet.

 

* Kan kommunicera med ungdomarna på deras nivå. I och med att ungdomarna på Egalia har olika bakgrund och förutsättningar blir det viktigt att prata på ett sätt som alla förstår. Därför behöver du som ledare ha förmåga att kommunicera på ett lättförståeligt sätt med en strävan efter total inkludering av alla.

 

Uppdragets omfattning

Trots att uppdraget är ideellt så krävs det ett stort ansvarstagande och engagemang, då du förväntas kunna vara på plats på Egalia varje måndag och torsdag mellan kl.16-20.30. Därtill tillkommer tid för handledning några gånger varje termin och eventuell fortbildning och metodutveckling vid behov. Du förutsätts även ha möjlighet till mailväxling och andra mindre uppgifter på din fritid.

Uppdragets karaktär: Ideellt volontäruppdrag

Omfattning: ca 25 timmar/månad schemalagd tid i verksamheten.

Ekonomisk ersättning: Ingen lön kommer utgå men en ekonomisk ersättning på 150 kr/timmen för Egalia-passen.

Tillträde: 18 augusti 2014

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Kontaktperson:

Valentina Cuevas

Valentina.coronado.cuevas@stockholm.rfsl.se

076-3948703

 

Information om rekryteringsprocessen

Du som är intresserad av att söka volontäruppdraget är välkommen att ansöka senast 12/8-2014 genom ett frågeformulär på följande länk:

https://www.webropolsurveys.com/S/E3967AD3EB5642CD.par

Du som uppfyller bedömningskriterierna för volontäruppdraget kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju under v 32-33. Utifrån bedömningen av frågeformulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som Egalia söker.

Vi tar INTE emot ansökningar per epost och kommer inte att läsa CV eller personligt brev eftersom vi gör en anonymiserad rekryteringsprocess.

Läs gärna mer om Egalia på http://www.egaliaung.se

 

 

 

[*] Transperson är en person som på något sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. Exempel på hur man kan vara transperson är som transsexuell, intergender, transgender eller transvestit.

[†]Med rasifierad menas att du har blivit, blir eller riskerar att bli utsatt för diskriminering och rasism pga. din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet.

 

 

Pressmeddelande från RFSL Förbundet och RFSL Stockholm 2014-06-24

Äntligen kan vi meddela att RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har fått beviljade medel från Arvsfonden för ett projekt om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Vi smygstartar nu i juni för att komma igång med full kraft den första september och kommer att pågå i tre år.

Bakgrunden till projektet är förstudien Funkisrapporten ”och aldrig mötas de två” som RFSL Stockholm släppte 2013 samt studier och erfarenheter kring hur normer tar sig uttryck inom olika LSS verksamheter.
RFSL samarbetar med en mängd olika funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet består av flera olika delar, störst fokus kommer vara på utbildningsinsatser och i förlängningen sociala mötesplatser.
Utbildningsdelen kommer bestå av fyra olika insatser
Tre olika Externa utbildningsinsatser som fokuserar på tre olika målgrupper:
• Normer och rättigheter kopplat till hbtq och funktionsvariationer, riktad till LSS-personal.
• Funktionshinderorganisationers kanslipersonal och medlemmar.
• Personer som befinner sig inom daglig verksamhet.
De olika utbildningsinsatserna kommer att tas fram av referensgrupper, som består av representanter från respektive målgrupp, som under första året kommer arbeta fram metoder och upplägg för utbildningsinsatserna tillsammans.
Intern utbildningsinsats:
De tjänstepersoner som arbetar på RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom kommer under hösten 2014 genomgå en intern utbildning kring olika funktionsvariationer för att höja kunskapen, kompetensen och skapa mer tillgängliga verksamheter. Föreläsare och utbildare kommer att anlitas från olika organisationer och verksamheter inom funktionshinderrörelsen.
Vill du veta mer?
Är du engagerad inom funktionshinderrörelsen, eller har du erfarenheter av att funkfobiska och otillgängliga rum inom hbtq-världen, arbetar du inom LSS och känner att du och din arbetsplats behöver få mer kunskap kring normkritik och rättigheter? Hör av dig till oss! Du kanske vill delta i projektet genom att sitta med i någon av referensgrupperna eller på andra sätt komma med förslag.
Kontakta Projektledare
Lisa Ericson RFSL Stockholm
08-501 629 61
Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se

Hbtq och brädspelare

“Hbtq och brädspelare” är en nystartad grupp för dig som gillar att spela brädspel och som vill göra det i ett sammanhang fritt från homofobi, transfobi, sexism och rasism. Alla som är medvetna om att det finns fler kön än två och respekterar självvalda pronomen (hon hen han den etc) är mer än välkomna!

Om det här stämmer in på dig spelar det ingen roll om du har spelat mängder av tunga strategispel eller är nybörjare. Här finns det alltid tillfälle att få lära sig brädspel och att träffa nya hbtq-personer att spela med.

Det finns inte något spelbibliotek. Ta med dig de spel som du vill spela eller som du tror att andra vill spela.

Vi träffas lördagen 7/6 klockan 14-21.
Välkommen till RFSL-huset, Sveavägen 59, 1 trappa. Porttelefon: RFSL Stockholm.

Kom och spela brädspel med oss!

p.s. Du behöver vara medlem i RFSL för att få vara med och spela. Det kostar 100 kr och du fixar det enkelt här: http://rfslstockholm.se/om-oss/bli-medlem/ (eller så löser vi det på plats).

Nominera till RFSL Stockholms priser!

Likt varje år kommer RFSL Stockholm att dela ut priserna Regnbågspriset, Rosa tisteln och Gamla Hjältars Pris till personer eller aktörer som på något sätt har främjat respektive inte främjat hbtq-personers rättigheter. I juni kommer RFSL Stockholms styrelse att gå igenom kandidater och hitta vinnare till varje kategori. Har du en nominering som skulle vara en perfekt kandidat till en eller flera av priserna? Maila då din nominering till julle@rfslstockholm.se senast den 15 juni! Vi vill ha så många kandidater att välja på som möjligt, så tveka inte att göra din röst hörd!

Exempel på pristagare av Regnbågspriset:
Äldreboendet Regnbågen
Linda Almqvist och Kerstin Burman
Radio Stockholm

Exempel på pristagare av Rosa Tisteln:
Örebro Tingsrätt
Tuve Skånberg och Annelie Enochson
Jimmie Åkesson

Läs mer om priset och pristagarna på http://rfslstockholm.se/engagemang/vara-utmarkelser/

Häng med i sommar på RFSL Ungdoms aktivisthelg!

Kämpar du för att världen ska bli bättre för hbtq-ungdomar? Då är du antagligen en hbtq-aktivist! Eller vill du börja engagera dig men vet inte hur? Då kan RFSL Ungdom hjälpa dig i din aktivism!

Är du mellan 13 och 25 år och homo, bi, trans, queer, vet inte riktigt eller funderar kring kön och/eller sexualitet, och vill driva projekt för att göra världen bättre för hbtq-ungdomar? Anmäl dig idag! Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Vi kommer under helgen snacka aktivism, tryggare mötesplatser och peppiga aktioner, pyssla, hänga och peppa. Det kommer kort sagt bli dagar fyllda av workshops, diskussioner, pepp och häng!

Plats
Stockholm, exakt plats meddelas till deltagare.

Datum
Aktivisthelgen pågår torsdag eftermiddag den 24 juli till söndag eftermiddag den 27 juli.

Kostnad
Helgen är helt gratis! RFSL Ungdom betalar din mat, boende och resa.

Anmälan
Anmäl dig på http://korta.nu/aktivisthelg

PEPP OCH VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG! PS! Eftersom Stockholm Pride i år pågår mellan den 28 juli och den 2 augusti finns det möjlighet att få sin hemresa bokad senare än den 28 juli. Dock behöver du fixa eget boende efter lägrets slut. DS!