Årets Eldsjälspris tilldelades Gunilla Edemo. Styrelsens motivering:

”Gunilla är en av drivkrafterna i RFSL Stockholms medlemsgrupp Regnbågsfamiljer längs linje 17.  Gunilla har varit med och byggt upp och utvecklat de mötesplatser och kulturella aktiviteter som är  navet i gruppens arbete och som bygger på lokala samarbeten med bibliotek, folkets hus och andra  ideella organisationer. Gruppens arbete är prototypen på det engagemang som RFSL bygger på,  och hela rörelsen har imponerats av det stora engagemang som skapats med små medel. Med  detta pris vill RFSL Stockholms styrelse uppmärksamma och uppmuntra det engagemang som  Gunilla och de andra aktiva i Regnbågsfamiljer längs linje 17 har bidragit med för att öka  gemenskapen, glädjen och det psykiska välmående bland hbtqi-personer i Stockholmsregionen.”

Ett stort grattis önskar alla på RFSL Stockholm!