Sedan 2014 har Hans Robertsson varannan vecka lett Gaygympan i Friskis och Svettis lokaler på Sveavägen, och därmed varit en stark kraft för både välmåendet och styrkan i vårt community. Gaygympan har ingått i medlemsgruppen Lambda IF, och har haft många olika deltagare genom åren med en fast kärna på ca. 30 motionärer. Tyvärr hade deltagarna svårt att hitta tillbaka efter coronapandemin, och gruppen är nu vilande.
Vi vill med detta pris inte bara tacka Hans, utan också inspirera nästa eldsjäl att ta över stafettpinnen i loppet mot ett hälsosammare community. 

För varje aktivitet som bidrar till gemenskap i communityt, gör det just hälsosammare och starkare. 
Stort tack Hans!

RFSL Stockholms styrelse