Hur är det att vara hbtqi-person i Stockholm idag?

Hur påverkar det oss i vardagen att leva med någon typ av sexuell minoritetstillhörighet?

Vilka problem finns, och vilka glädjeämnen?

RFSL Stockholm vill veta vad du tycker, så passa på och tyck till!

Genom att dela med dig av din uppfattning om hur det är leva som hbtqi-person idag bidrar du med värdefull information för oss som intresseorganisation. Det hjälper oss att lägga fokus på rätt områden när vi planerar för framtida verksamhet eller projekt. För dig är det en möjlighet att förhoppningsvis påverka inriktningen för Stockholms-avdelningen av RFSL, som i 70 år har kämpat för Stockholms hbtqi-communitys intressen.

Enkäten tar bara 5-10 minuter att fylla och innehåller 22 frågor. Du hittar enkäten på denna länk:

https://link.webropol.com/s/rfslstockholm-enkat-2022

Alla som är med och svarar på enkäten har chansen att vara med och tävla om presentkort, genom att formulera framtida mål för RFSL Stockholm.

GDPR

Syftet med enkäten är att samla in information som de svarande själva är bekväma att dela med sig av, för att planera framtida inriktning, prioriteringar och verksamhet. I själva enkäten efterfrågas inte identifierande information, och RFSL Stockholmkommer inte att kunna koppla enkätsvaren till en enskild person. Webropol, som tillhandahåller enkätverktyget, behandlar enbart metadata internt, med hög säkerhet mot insyn. Enkätsvar lagras bara på servrar inom EU/EEA, för att säkra GDPR-efterlevnad. Läs mer på https://webropol.se/om-oss/