RFSL Stockholm har genom åren delat ut priser till personer och organisationer som har varit betydande för att hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i Stockholm har ökat, och samtidigt uppmärksammat de som har gjort det motsatta. Här är årets pristagare!

Regnbågspriset 2021

RFSL Stockholm delar ut årets Regnbågspris till Jacko Nilsson. 

Regnbågspriset tilldelas en person eller en organisation som under året som gått åstadkommit något positivt för vårt hbtqi-community. Genom priset vill vi uppmärksamma och hylla någon som exempelvis arbetat för våra rättigheter, startat nya mötesplatser eller som på ett positivt sätt synliggjort någon av grupperna som ingår i vårt community. Någon som vågat och orkat när det verkligen behövts.

Jacko har genom flera år arrangerat det nationella transkollot för barn. Hen har genom sitt engagemang i Transammans och RFSL Ungdom bidragit till att unga transpersoner och närstående haft en trygg plats att vistas på, fått mer kunskap och kunnat hämta välbehövlig kraft att möta vardagens utmaningar.

Vi vill tacka dig, Jacko, för ditt ovärderliga arbete för att göra samhället bättre för unga transpersoner och deras närstående. Du är en sann inspiration för oss alla.

Gamla hjältars pris 2021

RFSL Stockholm delar ut årets Gamla hjältars pris till Steve Sjöquist. 

Gamla hjältars pris tilldelas en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. Priset finns till för att minnas vår svenska hbtqi-historia, för att hylla personer som varit före sin tid och som genom sitt arbete både berört och inspirerat sin och kommande generationer.

RFSL Stockholm vill med Gamla hjältars pris tacka Steve för ett mångårigt engagemang i hiv-frågor. Steve var en aktiv volontär på Noaks Ark och jobbade mycket med utbildning. Under många år arbetade Steve för Sveriges Förenade Studentkårer med projektet Kunskap, Känsla Förnuft på landets studentkårer. Steve har skrivit flera böcker och varit en flitig föreläsare både i Sverige och utomlands.

Steve, du är en verklig hjälte som alla vi hbtqi-communityt har så oerhört mycket att tacka för. 

Rosa Tisteln 2021

RFSL Stockholm delar ut årets Rosa tistel till ledningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska. 

Rosa tisteln tilldelas en person eller en organisation som under året som gått gjort något som påverkat hbtqi-personers livssituation eller rättigheter negativt. 

Ledningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska i Stockholm har under våren antagit en ny riktlinje för hormonbehandling för personer under 18 år med könsdysfori. Beslutet att anta den nya riktlinjen, som bland annat innebär att personer som inte sen tidigare har en behandlingsplan endast ska kunna få hormonbehandling inom ramen för en forskningsstudie, har fått kritik av bland andra SFTH (yrkesföreningen för alla som jobbar med könsbekräftande vård). 

RFSL Stockholm finner det anmärkningsvärt att personalen som arbetar med patienter med könsdysfori inte har tillfrågats innan beslutet fattades. Det är vår förhoppning att ledningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska kommer att ompröva sitt beslut och landa i en riktlinje som bättre beaktar professionens samlade kunskap och erfarenhet och hittar en lämplig balans mellan å ena sidan det självklara intresset av hög patientsäkerhet och å andra sidan de negativa konsekvenser som utebliven behandling leder till i form av ökad suicidrisk och lidande.