RFSL Stockholm bedriver en bred verksamhet och är en viktig röst i staden och regionen när det gäller hbtqi-frågor. Ditt stöd är viktigt för att vi tillsammans ska kunna arbeta vidare och utveckla verksamheten. Att bli medlem i RFSL kostar 100 kronor per år. Registrera dig på https://rfslstockholm.se/bli-medlem/

Tack för ditt stöd!