Lördagen den 28 mars så ledde Veronica Palm galant vårt första årsmöte på distans. Nästan 50 medlemmar och funktionärer anslöt till vårt distansmöte. Tillsammans klarade vi av de vanliga punkterna med rapporter, årsredovisning och ansvarsfrihet för den gamla styrelsen. Ny verksamhetsplan fastställdes. Sen genomförde vi val av styrelse, revisorer och valberedning.

Till sin hjälp hade Veronica ett mötespresidium av Tuomas och Kristofer från styrelsen och de två rösträknarna Matilda och Philip.

Listan av de nyvalda finns på vår sida över förtroendevalda. Protokoll och verksamhetsplan kommer snart att läggas ut på vår sida för styrande dokument.

Tacka alla medlemmar och funktionärer som hjälpte till att genomföra det största årsmötet vi har haft på många år!