19 oktober hade RFSL Stockholm ett extra årsmöte med syfte att välja valberedning och informera om styrelsens arbete. Ca 20 medlemmar deltog i diskussionerna och gav bland annat styrelsen återremiss på ett förslag till nya stadgar och diskuterade informationsflödet i organisationen och RFSL förbundets stundande kongress. På mötet valdes också en ny valberedning som nås på: valberedning@stockholm.rfsl.se