extra årsmöte

Extra årsmöte

19 oktober hade RFSL Stockholm ett extra årsmöte med syfte att välja…

Extra årsmöte Läs mer

extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte

RFSL Stockholm kallar samtliga medlemmar till extrainsatt årsmöte. Handlingar skickas.

Nomineringar till ordförandeposten kan lämnas…

Kallelse till extra årsmöte Läs mer