Glittra med gråa hår

”Glittra med gråa hår – stärkt psykisk hälsa för äldre hbtqi-personer” är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm med stöd från Folkhälsomyndigheten. Glittra (som vi brukar säga) arbetar i hälsofrämjande, kunskapshöjande och synliggörande syfte för och med äldre hbtqi-personer.

Projektets namn kommer från ett citat i QX av Pell-Uno Larsson, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse:

”Vi saknar ett forum inom hbtqi-rörelsen där [äldre hbtqi-personers] erfarenheter tas till vara. För oss som kanske inte orkar gå en hel Prideparad eller festa i glitter hela natten är det svårt att hitta platsen där vi får synas och glittra vi med.” 

Genom vårt projekt lyfter vi frågor om hbtqi och åldrande för att stärka äldre hbtqi-personers hälsa och möjlighet till en glittrande tillvaro.

Under projektets första år, 2021, publicerade vi skriften Queer äldreomsorg? – att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg författad av forskaren Anna Siverskog. Under 2022 fortsätter vi arbeta med nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten genom:

  • FOKUS HBTQI OCH ÅLDRANDE – nätverksträffar våren 2022 som du kan läsa mer om här
  • GENERATION HBTQI – tematräffar för hbtqi-personer över generationsgränser som du kan läsa mer om här.

Vi samverkar också med äldreomsorgen i Stockholms län för att sprida information till fler om våra olika mötesplatser för äldre hbtqi-personer. Här hittar du vår flyer och affisch att skriva ut och sprida.

Är du intresserad av att delta i eller samverka inom projektet, i din roll inom äldreomsorgen, intresseorganisationer för äldre eller som volontär?

KONTAKTA OSS
Projektledare Jo Tengblad Söder
jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se
0763948342