Glittra med gråa hår

“Glittra med gråa hår – stärkt psykisk hälsa för äldre hbtqi-personer” är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm med stöd från Folkhälsomyndigheten. Glittra (som vi brukar säga) arbetar i hälsofrämjande, kunskapshöjande och synliggörande syfte för och med äldre hbtqi-personer.

Projektets namn kommer från ett citat i QX av Pell-Uno Larsson, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse:

“Vi saknar ett forum inom hbtqi-rörelsen där [äldre hbtqi-personers] erfarenheter tas till vara. För oss som kanske inte orkar gå en hel Prideparad eller festa i glitter hela natten är det svårt att hitta platsen där vi får synas och glittra vi med.” 

Genom vårt projekt lyfter vi frågor om hbtqi och åldrande för att stärka äldre hbtqi-personers hälsa och möjlighet till en glittrande tillvaro.

Under projektets första år, 2021, publicerade vi skriften Queer äldreomsorg? – att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg författad av forskaren Anna Siverskog. Under 2022 fortsätter vi arbeta med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten genom bland annat:

  • Fokus Hbtqi och åldrande – vårens nätverksträffar som du kan läsa mer om här
  • Generation Hbtqi – höstens möjligheter till möten och erfarenhetsutbyten mellan äldre och yngre hbtqi-personer

Är du intresserad av att medverka i projektet, med dina erfarenheter från äldreomsorgen, intresseorganisationer för äldre eller som volontär? Hör av dig till projektledare Jo Tengblad Söder:

jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se