Glittra med gråa hår

”Glittra med gråa hår – stärkt psykisk hälsa för äldre hbtqi-personer” är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm med stöd från Folkhälsomyndigheten 2020-2021. Glittra (som vi brukar säga) arbetar i hälsofrämjande, kunskapshöjande och synliggörande syfte för och med äldre hbtqi-personer.

Projektets namn kommer från ett citat i QX av Pell-Uno Larsson, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse:

”Vi saknar ett forum inom hbtqi-rörelsen där [äldre hbtqi-personers] erfarenheter tas till vara. För oss som kanske inte orkar gå en hel Prideparad eller festa i glitter hela natten är det svårt att hitta platsen där vi får synas och glittra vi med.” 

Genom projektet lyfter vi frågor om hbtqi och åldrande för att stärka äldre hbtqi-personers hälsa och möjlighet till en glittrande tillvaro.

2021 publicerade vi skriften Queer äldreomsorg? – att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg författad av forskaren Anna Siverskog.

2022 arrangerade vi nätverksträffar med Fokus: Hbtqi och åldrande, samt startade upp träffverksamheten GENERATION HBTQI med intergenerationella tematräffar för hbtqi-personer i olika åldrar. Vi samverkade med äldreomsorgen i Stockholms län för att ta fram och sprida information till fler om våra olika mötesplatser för äldre hbtqi-personer. Här hittar du vår flyer och affisch att skriva ut och sprida.

Har du frågor om projektet eller vårt material?

KONTAKTA OSS
Projektledare Jo Tengblad Söder
jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se
0763948342