Nu finns handlingarna till årsmötet tillgängliga. Du kan se och ladda ner dokumenten genom att klicka här.

Valberedningens arbete är inte färdigställt därför finns inget förslag till ny styrelse med i handlingarna. Detta kommer att kompletteras med så fort det är klart.


Har du anmält dig till årsmötet? Om inte – gör det gärna redan idag, och gärna senast den 21 mars. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig till årsmötet, men det hjälper oss i vår planering.


Anmäl dig till årsmötet här

Plats: Våra lokaler på Alsnögatan 7
Tid: 23 mars 2024. Årsmötet börjar kl 13.00. Men redan från kl 12 drar vi igång med föreläsning och fika.