RFSL Stockholm håller årsmöte lördagen den 25 mars klockan 14:00. Man kan hämta möteshandlingarna här.

Observera att årsredovisningen är signerad, men publiceras här i osignerat format av säkerhetsskäl. Den undertecknade versionen förvaras på kansliet och kommer att finnas tillgänglig under årsmötet.