Vårt funkis+hbtq-gäng fortsätter ses!
På Zoom har vi video-möten två gånger i månaden.

Är du också homosexuell, bisexuell, transperson eller queer?
Och bor i gruppbostad, jobbar på daglig verksamhet?
Eller går i särskolegymnasiet?

Kom med!

För mer information maila:
hbtqhanget@stockholm.rfsl.se

Här är Hbtq-hängets hemsida:
https://rfslstockholm.se/hbtq-hanget/