På lördag den 20 mars är det dags för RFSL Stockholm att hålla årsmöte. Precis som förra året kommer vi att anpassa oss till Folkhälsomyndighetens covid-råd och rekommendationer och genomföra årsmötet digitalt.

För att få till ett digitalt årsmöte som både är tillgängligt och säkert vill vi att ni anmäler er till årsmötet på länken nedan. Detta hjälper oss att säkerställa att bara medlemmar får rösträtt på mötet samt att eventuella tillgänglighetsbehov kan tillgodoses så bra som möjligt.

Vi uppskattar om du anmäler dig till årsmötet i så god tid som möjligt!

Anmäl dig till årsmötet

Alla medlemmar har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmötet. Den som blivit medlem senast en (1) vecka efter att kallelsen skickades ut har även rösträtt.