Vi vill tillsammans med er fira att vi släppt rapporten “Kvinnor i fokus”! Projektet har undersökt vad lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor behöver för att på sikt uppnå jämställd hälsa.

Några viktiga resultat av vår undersökning som vi kommer att ta upp under kvällen är hur målgruppen mår både psykiskt och fysiskt, vad man behöver för att känna sig trygg med att söka vård och vilka förändringar som vården behöver göra för att målgruppen ska må bättre. 

Projektledaren Caro Wikbro Rannberg kommer att hålla en presentation om rapporten samt RFSL Stockholms ordförande Lovise Haj Brade kommer att berätta vad styrelsen vill göra för målgruppen framöver. 

Datum: Tisdag 7e mars 

Tid: Insläpp från 17.30, presentationen börjar 18.00

Plats: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7 (Buss: Londonviadukten) 

Övrigt: Det bjuds på fika och snacks

OSA gärna till caro.wikbro@stockholm.rfsl.se så att vi har en uppfattning om hur många vi blir! <3