Äldre hbtq-personer har levt i tider där deras sexualiteter och könsidentiteter varit kriminaliserade, sjukdomsförklarade och många gånger inte socialt accepterade. Men under deras liv har det också skett stora förskjutningar där rörelser, mötesplatser och juridiska rättigheter vuxit fram. Nu når de första öppna generationerna av hbtq-personer pensionsåldern och blir i behov av äldreomsorg. Forskningen visar hur många äldre hbtq-personer oroar sig för hur de ska bli bemötta inom omsorgen och för hur det ser ut med kunskapen där.

Anna Siverskog, författare av ’Queer äldreomsorg?’

Den nyutkomna boken ’Queer äldreomsorg?’ riktar sig till personer inom äldreomsorgen och till andra som möter äldre i sitt arbete. Anna Siverskog, äldreforskare, har skrivit boken i samarbete med RFSL Stockholm. Boken ger kunskap om hur lhbtq-historien sett ut och en inblick i hur äldreomsorgen organiseras. Den ger också en överblick av forskningsläget om lhbtq-åldrande, och tar bland annat upp hälsa, sociala nätverk, demens och sexualitet. Boken innehåller också genomgående röster från hbtq-seniorer som delar sina erfarenheter från äldreomsorgen och om att åldras som lhbtq-person.

– När jag har gjort intervjuer med äldre hbtq-personer oroar de sig ofta för hur det ska bli den dagen de blir i behov av omsorg. Oron handlar om hur de ska bli bemötta som transpersoner eller homo- eller bisexuella, av omsorgsmedarbetare eller av andra boende ifall de behöver flytta till ett äldreboende, säger Anna Siverskog.

I hennes senaste studie intervjuar hon äldre hbtq-personer som har hemtjänst eller bor på äldreboende, och några av de rösterna finns också med i boken. Vissa har goda erfarenheter från omsorgen medan andra inte vågat komma ut, upplevt en brist på integritet, eller helt förlorat kontakten med ett gaycommunity.

Jo Tengblad Söder, projektledare för ’Glittra med gråa hår’

Jo Tengblad Söder på RFSL Stockholm jobbar vidare med projektet ’Glittra med gråa hår’ inom vilket boken kommit till. Projektet fortsätter nu för andra året. Hon säger att det kan vara underbart att åldras och bli mer klok och trygg i sig själv. Men vi lever i en ungdomskultur som även är stark inom hbtqi-rörelsen. Ungdomlighet och unga vuxna är ofta norm, medan äldre personers erfarenheter inte alltid synliggörs eller tas tillvara på. Då finns det också en risk för att äldre hbtqi-personers rättigheter glöms bort. 

– Inom RFSL Stockholm har vi sett att vi behöver arbeta mer för att samla kunskap om äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor och sprida den, inte minst till äldreomsorgen som många äldre hbtqi-personer är oroliga att möta i rädsla för att bli dåligt bemötta.

Release för boken sker den 26/4-2022 kl 16-18 på RFSL Stockholm, Alsnögatan 7, anmälan till: info@stockholm.rfsl.se

Kontaktuppgifter:

Anna Siverskog (författare): anna.siverskog@ju.se 0703-576367

Jo Tengblad Söder (RFSL Stockholm, ansvarig för Glittra- projektet): jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se

Titel: Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg

Författare: Anna Siverskog

Ansvarig utgivare: RFSL Stockholm ISBN: 978-91-89462-63-2

Foton: privata