Kallelse till årsmötet 2014

Härmed kallas du som är medlem i RFSL Stockholm till årsmöte den 15 mars klockan 15:00 på Sveavägen 59, Stockholm. Under mötet får du möjlighet att se vad som har hänt i föreningen under 2013, höra vad som planeras för 2014 och rösta fram hur styrelsen för RFSL Stockholm kommer att se ut det kommande året. Det här är också ett bra tillfälle för dig som vill lära dig mer om vad det innebär att vara förtroendevald i RFSL Stockholm, och vilka uppgifter som kommer med vilka positioner.

I samband med årsmötet arrangerar RFSL Stockholm även ett “Öppet hus” från klockan 13:00. Där har du som medlem möjlighet att träffa RFSL Stockholms styrelse, personal och representanter från olika verksamheter och medlemsgrupper i föreningen. Här har du en viktig chans att ta reda på vilka olika verksamheter som finns i föreningen, och hur du kan engagera dig för saker som du brinner för genom RFSL Stockholm.

Senast den 1 mars kommer alla handlingar för årsmötet att finnas tillgängliga på hemsidan. Fram till dess är du varmt välkommen att kontakta RFSL Stockholms styrelse ifall du har frågor om årsmötet.

Vi hoppas få se dig på RFSL Stockholms årsmöte den 15 mars!