Styrelsen för RFSL Stockholm har beslutat att tilldela Monica Evadotter Gamla hjältars pris, South Asia Pride Regnbågspriset och SVT och Uppdrag granskning Rosa tisteln.

Läs mer om utmärkelserna och tidigare pristagare.

Gamla hjältars pris

RFSL Stockholm styrelse har valt att tilldela Monica Evadotter Gamla hjältars pris för att hon i 30 års tid varit engagerad i att skapa träffpunkter för lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder och därmed uppmärksammat en del av vårt community som ofta osynliggörs. Monica Evadotter grundade Club Golden Ladies i Stockholm 1989 efter att själv ha kommit ut i 40-årsåldern, och har också hjälpt till att starta upp lokalföreningar i andra delar av landet. Gamla hjältars pris tilldelas Monica Evadotter för att hon är en inspiration genom sitt oförtröttliga engagemang och sin välkomnande inställning att det aldrig är för sent att komma ut.

Läs mer om Gamla hjältar pris.

Regnbågspriset

Styrelsen har valt att tilldela South Asian Pride Regnbågspriset för att de erbjuder en trygg plats där hbtqi-personer med koppling till Sydasien kan vara sig själva och utrycka sin kulturella identitet. South Asian Pride gör modigt motstånd mot heteronormer och hedersnormer och arbetar för att uppmärksamma frågan om lika rättigheter inom det sydasiatiska communityt i Sverige och i världen. Därmed riktar de ljuset mot en fråga som många i Sverige inte känner till och bryter delar av den tystnad och skam som omger hbtqi-personer i eller från Sydasien. Regnbågspriset tilldelas South Asian Pride för att de visat stort mod och bidragit till en plattform för diskussion och för att Stockholms queerliv har fått en viktig plats där vi och våra vänner kan mötas.

Läs mer om Regnbågspriset.

Rosa tisteln

Styrelsen har valt att tilldela SVT och Uppdrag granskning Rosa tisteln för programmet Tranståget och tonårsflickorna. Genom att sända ett kraftigt vinklat program om ungdomar som får könsbekräftande vård har SVT och Uppdrag Granskning skapat en mycket förenklad och ensidig bild av en känslig fråga, och har därför exponerat en redan utsatt grupp för ytterligare stigmatisering. Rosa Tisteln tilldelas SVT och Uppdrag Granskning med hopp om självrannsakan och att ämnet behandlas mer nyanserat framöver.

Läs mer om Rosa tisteln och Uppdrag gransknings kommentar.