Transit

Transit är en verksamhet som riktar sig till Transpersoner i alla åldrar och som bor i, eller befinner sig i Stockholmsområdet.

Vår verksamhet består bland annat av Stöd- och Samtalsgrupper för unga transpersoner i åldrarna 15-25 år. Läs mer om dessa här.

Transit Plus – Nytt Projekt!

Vi har fått pengar för att fram till april 2020 skapa mötesplatser för transpersoner i stockholmsområdet i syfte att minska den psykiska ohälsan hos målgruppen.

Vi har valt att fokusera på tre grupper inom transparaplyet som behöver lite extra stöd och pepp, dessa är: transpersoner som rasifieras som icke-vita, transpoersoner med NPF och Icke-binära. Följ länkarna för att få veta mer om vilka aktiviteter som planeras för varje grupp.

Vi kommer även att göra aktiviteter för transcommunityt i stort och det är här Du kommer in. Har du en idé om en aktivitet som du tycker att vi borde ordna för communityt, eller som du själv vill styra upp med vår hjälp, skicka ett mejl till transit@stockholm.rfsl.se. Märk mejlet “Transit-idé”.