Här hittar du handlingarna till årsmötet som hålls 28 mars 2020.

Dagordning

RFSL Stockholm Verksamhetsberättelse för 2019

RFSL Stockholm Verksamhetsplan för 2020 – 2022

RFSL Stockholm Årsredovisning för 2019

Granskningsrapport från verksamhetsrevisorerna till årsmötet 2020 03 28

Revisionsberättelse till årsmötet i RFSL Stockholm 2020 03 28

RFSL Stockholm Valberedningens förslag 2020

Motioner till årsmötet med styrelsens svar