Under år 2023 kommer projektet ”Kvinnor i fokus” fortsätta med projektet ”Kvinnors hälsa i fokus”, vars målgrupp är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor. Målgruppen omfattar cis- och transkvinnor samt ickebinära. Målet med projektet är att skapa informationsmaterial för målgruppen, tillsammans med målgruppen. 

I vår ska vi skapa fem informationsfilmer på temat sexuell hälsa med målgruppspersoner i blandade åldrar i huvudrollerna. Du som deltar behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom ämnet eller av att delta i filminspelning. Det viktiga är att du är bekväm med att prata om de ämnen som filmerna ska handla om: cellprovtagning, mammografi, hur hiv/STI överförs samt målgruppens mående. Uppdraget är arvoderat. 

Inför skapande av olika sorters material (informationsfilmer, utbildning av vårdpersonal samt revidera en broschyr) kommer vi att hålla i fokusgrupper bestående av personer ur målgruppen samt vårdpersonal. Totalt söker vi 8 personer och vi kommer att träffas fyra gånger utspritt över året. Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett per tillfälle.

Vill du delta i filminspelningen eller vara en del av fokusgruppen eller båda?! Maila till  caro.wikbro@stockholm.rfsl.se eller 076-394 83 98