RFSL Stockholm stod nyligen värd för Hälsoträffarna, där kollegor från RFSL-avdelningar runt om i Sverige välkomnades för att dela kunskap och erfarenheter inom hbtqi-relaterade projekt. Under tre dagar fyllda med engagemang och kunskapsutbyte, delade vi vår kompetens och diskuterade viktiga ämnen som berör mänskliga rättigheter, inkludering, och hållbarhet.

Deltagarna engagerade sig i djupgående samtal och delade insikter från en mångfald av projekt, inklusive utbildningsinitiativ, våldsförebyggande arbete, och strategier för att motverka minoritetsstress och diskriminering. Vi diskuterade också betydelsen av att skapa trygga mötesplatser för hbtqi-personer i olika åldersgrupper samt effektiva metoder för HIV- och STI-prevention.

Vårt fokus på normkritik och respekt som grundläggande principer genomsyrade diskussionerna och bidrog till en ökad förståelse för de utmaningar som hbtqi-personer står inför. Genom att arbeta tillsammans och dela våra bästa praxis och lärdomar, stärker vi inte bara våra egna lokala initiativ utan bidrar även till en mer inkluderande och respektfull samhällsutveckling.

– Det är av största vikt att eldsjälar som arbetar direkt i verksamheten får möjlighet att stärka sin kompetens och sitt välmående genom erfarenhetsutbyten. Dessa möten är inte bara en plattform för att dela kunskap utan också för att ge stöd och inspiration till dem som kämpar för mänskliga rättigheter och inkludering i sin vardagliga verksamhet,” säger Lovise Brade, ordförande för RFSL Stockholm.

I en tid där antidemokratiska krafter i samhället blir alltmer synliga är det viktigare än någonsin att stå upp för hbtqi-personers verksamheter och vara en motvikt till sådana krafter. RFSL Stockholm uppmanar alla att förena sig i kampen för ett samhälle som omfamnar mångfald, respekt och demokratiska värderingar.

RFSL Stockholm är stolta över våra medarbetares och våra samarbetspartners insatser under Hälsoträffarna och ser fram emot att fortsätta att samarbeta med våra kollegor runt om i landet för att främja mänskliga rättigheter och hållbara förändringar för hbtqi-personer.

Vi tackar alla deltagare för deras engagemang och ser fram emot framtida samarbeten för en mer inkluderande och respektfull värld.