Vi är glada att meddela att RFSL Stockholms årsmöte ägde rum under lördagen den 23 mars. Genom den demokratiska processen på årsmötet valdes en ny styrelse in för att fortsätta leda vår organisation mot nya höjder. Vi är stolta och glada över att meddela att vår styrelse nu ser ut på följande vis: 

Ordförande:

Lovise Brade.

Vice ordförande:

Johanna Larsson Stenquist.

Kassör:

Ashkan Nurzahi. 

Sekreterare:

Carl Housten.

Övriga ledamöter:

Jens Jonsson.

Mika Hammar.

Eray Termiz Güsmüs

Ersättare:

Jennie Graflund.

Den nyvalda styrelsen kommer att fortsätta det viktiga arbetet med att stärka respekten för hbtqi-personers mänskliga rättigheter och främja jämlikhet och inkludering i vårt samhälle, med fokus på operativt påverkansarbete i vårt eget närområde.

–  Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att stärka respekten för hbtqia+-personers mänskliga rättigheter och för att styrka och stötta alla delar av vårt fantastiska brokiga community i Stockholm. Jag vill tacka alla medlemmar som deltog i årsmötet och bidrog till den demokratiska processen för förtroendet. Tillsammans ska vi utveckla Stockholms bästa och viktigaste förening och satsa ännu mer på kommunikation, politisk påverkan och sociala aktiviteter, säger Lovise Brade.

–  Jag har stort förtroende för den invalda styrelsen. Kompetensen, styrkan och engagemanget som finns hos alla som på olika sätt engagerar sig inom RFSL Stockholm – som medlemmar, medarbetare eller ledamöter – gör oss väl rustade för att fortsätta göra skillnad tillsammans, kommenterar Charlotte Permin Fager, verksamhetschef på RFSL Stockholm.

RFSL Stockholm är förbundets största lokalförening. Med vår verksamhet i Stockholmsområdet strävar vi efter att forma ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter.

På RFSL Stockholm kämpar vi för att alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka. 

Vi bedriver intressepolitik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Dessa åtaganden är i linje med RFSL:s styrdokument och kongressbeslut. Vår förening är feministiskt och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden.