Välkommen till RFSL Stockholms årsmöte den 13 mars! Vi kommer att starta dagen klockan 13:00 med ett Öppet Hus, där alla medlemmar har möjlighet att träffa styrelsen, medlemsgrupper, valberedningen och prata med engagerade medlemmar inom RFSL Stockholm. Klockan 14:00 sätter sedan själva årsmötet igång, där det bland annat ska väljas en ny styrelse och antas en ny verksamhetsplan.

Till årsmötet finns följande handlingar:

Agenda för årsmötet (med kallelse)

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsplan för 2016

Budget för 2016

Årsredovisning för 2015

Revisionsberättelse 2015

Proposition – Styrelsens närvaro på styrelsemöten

Valberedningens förslag till styrelse och kongressombud

The nomination committee’s suggestion for board and congress representatives

Vid frågor om årsmötets handlingar eller om årsmötet går det bra att kontakta RFSL Stockholms vice ordförande Julle Bergenholtz via julle.bergenholtz@stockholm.rfsl.se.

Välkommen till årsmöte hos RFSL Stockholm!