Om projektet
RFSL Stockholm driver i samarbete med RFSL Ungdom projektet Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG). Projektet arbetar stödjande och stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig kring HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor för en tryggare skolmiljö.

Projektet startade i januari 2014 och är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Intresset för NNSG har varit stort och därför söker vi nu ytterligare en projektledare inför år två i projektet.

NNSG stärker och stödjer ungas engagemang relaterat till skolan genom att skapa digitala och fysiska plattformar, med utgångspunkt i ungas behov. NNSG stödjer även elever som både vill starta eller redan har en skolgrupp och ger tillgång till ett nätverk av andra engagerade gymnasieelever.

Projektet erbjuder även introducerande och fördjupad kunskap kring normkritik och HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. I projektet anordnas löpande aktiviteter för inspiration, fördjupad kunskap och stärkande verksamhet för gymnasieelever som vill engagera sig kring våra fokusområden.

Om tjänsten
Som projektledare arbetar du tillsammans med ytterligare två projektledare, en på RFSL Stockholm och en på RFSL Ungdom. Tillsammans med dem ansvarar du för genomförandet av projektet utifrån projektplanen samt för att ansöka och redovisa projektmedel. Som projektledare har du ett maktkritiskt perspektiv som genomsyrar utformningen och genomförandet av projektet och dina arbetsuppgifter.

I tjänsten arbetar du med att väcka och stärka gymnasieelevers intresse, engagemang och organisering för HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Vi lägger stor vikt vid att nå en bred målgrupp, vilket bland annat innebär att nå elever som tidigare inte har organiserat sig eller som självmant inte söker sig till projektet.

I tjänsten ingår även att söka kontakt med unga och vuxna på gymnasieskolor och andra relevanta aktörer samt hålla kontakt med dessa. Projektledaren kommer dessutom att enskilt och tillsammans med övriga kollegor att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom NNSG. Träffar sker på gymnasieskolor och andra platser. Att marknadsföra och sprida projektet utåt ingår även i projektledarens arbetsuppgifter.

För att tycka om jobbet behöver du trivas med varierande och föränderliga arbetsuppgifter, och med att arbeta nära kollegor.

Allt arbete inom tjänsten sker i linje med RFSL Stockholms stadgar och RFSLs principprogram.

Vilka är vi?
RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59 i Stockholm. Mer information om våra verksamheter hittar du på www.mdev.rfslstockholm.se.

För att söka tjänsten skall du:

  • Ha kunskap om HBTQ-frågor, antirasism och genusfrågor och hur de samverkar.
  • Ha förmåga att organisera och stödja ungas engagemang.
  • Vara trygg med att prata inför och processleda grupper.

Det är meriterande om du:

  • Har kunskap om skolvärlden och förutsättningar för elevers engagemang i gymnasieskolan.
  • Har erfarenhet av att uppmärksamma och driva rättighetsfrågor, på annat sätt engagerat dig kring påverkansarbete eller i sociala rörelser.

Uppdragets omfattning: Ett års visstidsanställning med start januari 2015. Tjänsten tillsätts om medel beviljas.

Arbetsvillkor: På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Sista ansökningsdag: 7 december 2014, men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

För frågor om tjänsten hör av dig till Emilia Mirani: emilia.mirani@stockholm.rfsl.se

Fackliga frågor besvaras av Jojo Stenberg: jojo.stenberg@stockholm.rfsl.se

Information om rekryteringsprocessen
Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till: rekrytering@stockholm.rfsl.se

Formuläret hittar du här: Formulär för ansökan

Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras.

De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs. tänka scenarier som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. De besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervju.

OBS! Ansökningar i annat format än angivet behandlas ej.