RFSL Stockholm är stockholmarnas lokalavdelning inom riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Vi arbetar för hälsa och välbefinnande i målgrupperna genom en rad olika insatser och projekt och erbjuder en mängd olika mötesplatser för ungdomar, nyanlända och/eller asylsökande, funkis och seniorer samt för våra medlemsgrupper. 

Nya nationella projektmedel har möjliggjort att vi med start 2024 kommer kunna rikta ytterligare hälsostärkande insatser till nyanlända hbtqi-personer såsom samtalsstöd och sociala verksamheter.

Din roll hos oss

Som kurator arbetar du inom avdelningen hivprevention, hälsa & individstöd, som består av ett team som driver hivprevention med fokus på män som har sex med män (MSM), transpersoner, sexarbetare och HBTQI-migranter mm. Vi erbjuder också kvalificerat samtalsstöd inom RFSL Stockholms Samtalsmottagning som idag tar emot klienter som har erfarenhet av chemsex och/eller erfarenhet av att sälja sex. Alla våra hälsoinsatser bygger på skadereducerande perspektiv.

Ditt ansvarsområde kommer att, inom ramen för RFSL Stockholms Samtalsmottagning, starta upp och driva en ny stödverksamhet som riktar sig till asylsökande hbtqi-personer som befinner sig under asylprocessen eller har fått uppehållstillstånd och har ett behov av fortsatt stöd inför etableringen.

Inledningsvis kommer arbetet främst handla om att självständigt, i samråd med nationell samordnare och med stöd från teamchef och samordnare för projektets sociala verksamheter, etablera mottagningen genom att exempelvis ta fram informationsmaterial riktat till målgruppen och andra yrkesverksamma, nätverka med yrkesverksamma i andra relevanta verksamheter och delta i projektets sociala verksamhet och medlemsgruppen Newcomers Stockholms verksamhet.

Efter etableringsfasen kommer ditt dagliga arbete främst bestå av att bedriva kvalificerade psykosociala stödsamtal med klienter. Du har god kännedom om samhällets olika vård- och stödsystem och kan vidareförmedla till andra instanser vid behov. Du följer upp, dokumenterar och kvalitetssäkrar ditt arbete genom handledning. En annan viktig del av tjänsten är att erbjuda kollegial handledning och psykosocialt stöd till andra som är verksamma inom projektet på kansliet.

För att trivas och fungera i rollen som kurator hos oss har du också ett genuint intresse av och förståelse för att arbeta med personer med mycket skilda erfarenheter och bakgrunder.

Du kommer bland annat arbeta med att:

 • planera, utföra, dokumentera och följa upp verksamheten.
 • utföra kvalificerade psykosociala stödsamtal och andra sedvanliga kurativa arbetsuppgifter.
 • handleda kollegor och volontärer i projektet.
 • hålla dig ajour och uppdaterad kring andra verksamheter och stödinsatser riktade till målgruppen.
 • samverka med andra aktörer och delta i relevanta nätverk.
 • arbeta för verksamhet av hög kvalitet för asylsökande hbtqi-personer som tar kontakt med RFSL Stockholm.
 • avrapportera verksamheten löpande till chef och nationell samordnare.
 • utföra kansligemensamma arbetsuppgifter.

För att vara aktuell för tjänsten har du:

 • socionomexamen.
 • erfarenhet av arbete som kurator.
 • ingående förståelse för samhällets olika stödsystem samt migration- och asylprocess.
 • kunskap om intersektionella och normkritiska förhållningssätt.
 • förståelse för och grundade kunskaper om antirasism, feminism, hbtqi-frågor och/eller andra samhällspolitiska frågor.
 • tagit del av och ställer dig bakom RFSL Stockholms stadgar och RFSL:s principprogram och delar RFSL:s antirasistiska och feministiska värderingar.

Vi ser som meriterande om du har:

 • språkkunskaper utöver svenska och engelska.
 • erfarenhet av att arbeta inom ideell sektor.
 • erfarenhet av projektbaserad verksamhet, gärna med projektledningsfunktion.
 • erfarenhet av att arbeta med personer som använder droger och/eller säljer sex. 

Som person:

 • är du trygg, flexibel och lyhörd.
 • har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer och att förmåga att sätta dig in i andra människors situation.
 • kan du ta individuellt ansvar och driva processer både självständigt och tillsammans med andra.

Vårt erbjudande: 

 • Ett stimulerande jobb i en spännande miljö.
 • Tjänstepension och andra kollektivavtalade förmåner.
 • Möjlighet att stärka mänskliga rättigheter och demokratiska värden – ett arbete som blir allt viktigare i ett hårdnande samhällsklimat.

Anställningsvillkor:

 • Anställningsform: Visstid, 12 månader med möjlighet till förlängning.
 • Omfattning: Heltid. RFSL Stockholm tillämpar 6 timmars arbetsdag.
 • Ort: Stockholm.
 • Startdatum: 2024-04-01, eller enligt överenskommelse. 

Rekryteringsprocess

Skicka in din ansökan, CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill jobba för oss, senast den 27 februari till rekrytering@stockholm.rfsl.se

Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan redan idag.

Om du har några frågor om denna position, kan du kontakta Emil Briones Ahlén, rekryterande chef på e-post emil.briones.ahlen@stockholm.rfsl.se.

Fackliga frågor ställs till Jo Tengblad Söder på e-post jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se