Transit 2.0: Enkät riktad till transcommunityt (Questionnaire for trans community)

(English below)

Transit är RFSL Stockholms projekt som startade 2009 och fortsatte som både stöd- och samtalsgrupp för unga transpersoner i Stockholm. Nu är vår ambition att utveckla Transit (2023/2024) och ta upp fler nya ämnen som är viktiga just för DIG under träffarna.

Har du deltagit i Transit tidigare ELLER är du någon som är ung (upp till 25) och icke-cis? Då skulle vi uppskatta din input mycket. Svara gärna på vår enkät: https://forms.gle/Fp5dchccSCpSzqmSA

Transit is an RFSL Stockholm’s project that started in 2009 and continued as both a support and conversation group for young trans persons in Stockholm. Our ambition now is to develop Transit (2023/2024) and have new topics that you personally find important.

Have you participated in Transit before OR are you someone who is young (up to 25) and trans/non-binary?

Then it is your input something that we would appreciate.

See the questionnaire here: https://forms.gle/Fp5dchccSCpSzqmSA

(Bild/Picture: Transits metodbok (2019) / Transits method book (2019)


Datum för årsmötet

RFSL Stockholms årsmöte kommer gå av stapeln tisdag 28 mars kl 18-20. Mer info och kallelse kommer snart.


Kvinnor i fokus – rapporten

Under 2022 drev hiv & hälsa på RFSL Stockholm projektet Kvinnor i fokus med bidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Målgruppen för projektet är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor. Målgruppen omfattar även cis- och transkvinnor samt icke-binära.

Projektets mål var ökad kunskap om målgruppens behov vid vårdkontakter och vilka hälsofrämjande åtgärder som behövs för att på sikt uppnå jämställd hälsa. Underlaget till denna rapport kommer från 15 djupintervjuer med personer ur målgruppen, över 800 enkätsvar samt flertalet träffar med en fokusgrupp bestående av målgruppspersoner.

I rapporten tar vi upp teman som: demografi om målgruppen, friskhet gällande psykisk och fysisk hälsa, öppenhet inom vården, vård man inte vill söka för, förbättringsmöjligheter för vårdpersonal samt vad målgruppen vill lära sig mer om.

Rapporten riktar sig till vårdpersonal och andra yrken som möter målgruppen, organisationer och givetvis målgruppen själva. Vår förhoppning är att rapporten ska spridas till så många som möjligt.

Vill du ha tryckta exemplar, undrar något om rapporten eller projektet? Kontakta projektledaren på caro.wikbro@stockholm.rfsl.se för att beställa rapporten gratis.

Rapporten går även att ladda ner som pdf här.