Grundutbildningar: hbtqi-kompetens, inkludering, och likvärdigt bemötande

Våra föreläsningar ger grundläggande kunskaper för att öka hbtqi-kompetensen och bidra till ett likvärdigt och inkluderande bemötande, både inom er verksamhet och gentemot de människor ni möter. Våra grundutbildningar är 1–3 timmar långa beroende på vilka teman ni vill fokusera på, och kan levereras både på plats och digitalt. Deltagarantalet kan vara upp till 400 personer.

Vi har tre grundföreläsningar à 1 timme vardera som alla bidrar med kunskapshöjning kring olika teman som berör just inkludering och hbtqi-kompetens. Dessa tre kan kombineras på olika sätt för att skapa längre utbildningar som lägger en gedigen grund till ert arbete för inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande.

Om detta är er verksamhets första steg i arbetet för hbtqi-kompetens och inkludering så rekommenderar vi alla tre grundföreläsningar i alfabetisk ordning (1a+1b+1c), antingen vardera föreläsning utspritt över en längre tid eller som ett längre utbildningstillfälle (Hbtqi-grund 3) då till ett reducerat pris. 


Hbtqi-grund 1a:

 • Vad står bokstäverna för?
 • Vad är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
 • Hur har det sett ut för hbtqi-personer i historien?

Påbörja er verksamhets arbete för inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande med denna grundutbildning som fokuserar på hbtqi-begreppet och dess betydelse. Vi går igenom alla bokstäver i hbtqi-begreppet samt diskuterar vad ord som sexualitet, könsidentitet och könsuttryck innebär, och hur dessa saker har sett ut genom tid och rum.

Tid: 1 timme

Pris: 15.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 1b:

 • Vad innebär normer & intersektionalitet? Intro till normkritik.
 • Hur påverkar heteronormen hbtqi-personer?
 • Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut idag?

Påbörja er verksamhets arbete för inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande med denna grundutbildning som fokuserar på normer, normkritik, och hbtqi-personers livsvillkor i samhället. Vi går igenom vad normer, intersektionalitet, och normkritik är. Vi diskuterar vad heteronormativitet och cisnormativitet innebär, och avslutningsvis diskuterar vi hbtqi-personers livsvillkor i samhället idag.

Tid: 1 timme

Pris: 15.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 1c:

 • Varför är det viktigt att prata om hbtqi-frågor?
 • Vad kan ett mer inkluderande arbetssätt och likvärdigt bemötande bidra till i er verksamhet?
 • Vilka strategier finns för att systematiskt inkludera hbtqi-perspektiv?

Påbörja er verksamhets arbete för inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande med denna grundutbildning som fokuserar på just vikten av att prata om hbtqi-frågor i er verksamhet. Vi går igenom vad ett mer inkluderande arbetssätt och ett likvärdigt bemötande kan bidra med i er verksamhet, samt diskuterar strategier för inkludering.

Tid: 1 timme

Pris: 15.000 kr exkl. moms


Kombinera två eller alla tre av våra grundföreläsningar för en längre utbildning till ett reducerat pris!

Hbtqi-grund 2a

Kombinera två av de kortare föreläsningarna: 1a+1b, till en längre föreläsning och få den till ett reducerat pris!

 • Vad står bokstäverna för?
 • Vad är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
 • Genomgång om kön och sexualitet genom tid och rum
 • Vad innebär normer & intersektionalitet? Intro till normkritik.
 • Hur påverkar heteronormen hbtqi-personer?
 • Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut idag?

Genom denna aningen längre föreläsning får ni som verksamhet både en viktig grund om vad hbtqi-begreppet betyder och vad ord som sexualitet, könsidentitet och könsuttryck innebär, och vi diskuterar normer och dess konsekvenser för hbtqi-personer i samhället. Vi går igenom vad normer, intersektionalitet, och normkritik är, diskuterar vad specifikt heteronormativitet och cisnormativitet innebär, och vi diskuterar hbtqi-personers livsvillkor idag.

Tid: 2 timmar

Pris: 20.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 2b

Kombinera två av de kortare föreläsningarna: 1b+1c, till en längre föreläsning och få den till ett reducerat pris!

 • Vad innebär normer & intersektionalitet? Intro till normkritik.
 • Hur påverkar heteronormen hbtqi-personer?
 • Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut idag?
 • Varför är det viktigt att prata om hbtqi-frågor?
 • Vad kan ett mer inkluderande arbetssätt bidra till i er verksamhet?
 • Vilka strategier finns för att systematiskt inkludera hbtqi-perspektiv?

Genom denna aningen längre föreläsning går vi igenom vad normer, intersektionalitet, och normkritik är, vi diskuterar vad specifikt heteronormativitet och cisnormativitet innebär, och hbtqi-personers livsvillkor idag. Vi diskuterar även vikten av att prata om hbtqi-frågor i er verksamhet. Vi går igenom vad ett mer inkluderande arbetssätt kan bidra med i er verksamhet, samt diskuterar strategier för inkludering.

Tid: 2 timmar

Pris: 20.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 2c

Kombinera två av de kortare föreläsningarna 1a+1c, till en längre föreläsning och få den till ett reducerat pris!

 • Vad står bokstäverna för?
 • Vad är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
 • Genomgång om kön och sexualitet genom tid och rum
 • Varför är hbtqi-kompetens och inkludering viktigt?
 • Vad kan ett mer inkluderande arbetssätt och likvärdigt bemötande bidra med till verksamheten?
 • Strategier för inkludering och likvärdigt bemötande

Genom denna aningen längre föreläsning får ni som verksamhet både en viktig grund om vad hbtqi-begreppet betyder och vad ord som sexualitet, könsidentitet och könsuttryck innebär, och vi går igenom vikten av att prata om hbtqi-frågor i er verksamhet. Vi går igenom vad ett mer inkluderande arbetssätt kan bidra med i er verksamhet, samt diskuterar strategier för inkludering.

Tid: 2 timmar

Pris: 20.000 kr exkl. moms


Hbtqi-grund 3

Kombinera alla tre av de kortare föreläsningarna 1a+1b+1c, till en längre utbildning och få den till ett reducerat pris!

 • Vad står bokstäverna för?
 • Vad är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
 • Genomgång om kön och sexualitet genom tid och rum
 • Vad innebär normer & intersektionalitet? Intro till normkritik.
 • Hur påverkar heteronormen hbtqi-personer?
 • Hur ser hbtqi-personers livsvillkor ut idag?
 • Varför är det viktigt att prata om hbtqi-frågor?
 • Vad kan ett mer inkluderande arbetssätt bidra till i er verksamhet?
 • Vilka strategier finns för att systematiskt inkludera hbtqi-perspektiv?

Genom att kombinera alla tre av våra grundutbildningar får ni under tre timmar en gedigen grundutbildning för att påbörja er verksamhets arbete för en för inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande. Vi lägger grunden för hbtqi-kompetens genom att prata om vad hbtqi-begreppet betyder och vad ord som sexualitet, könsidentitet och könsuttryck innebär. Vi diskuterar vad normer och intersektionalitet är, samt hur ett normkritiskt arbetssätt ser ut. Vi går även igenom vad heteronormativitet och cisnormativitet innebär, och hbtqi-personers livsvillkor idag. Avslutningsvis diskuterar vi vikten av att prata om hbtqi-frågor i er verksamhet. Vi går igenom vad ett mer inkluderande arbetssätt kan bidra med i er verksamhet, samt diskuterar strategier för inkludering.

Tid: 3 timmar

Pris: 30.000 kr exkl. moms


Klicka här för att boka er utbildning!

Är ni intresserade av en mer specifik utbildning än dessa här? Söker ni efter en utbildning som är anpassad efter just er verksamhet och era behov? Då rekommenderar vi att ni tittar på våra tematiska utbildningar som är  kopplade till specifika verksamhetsområden, alternativt så kan vi skräddarsy en utbildning efter era behov!

Är ni mer intresserade att sätta er in i det praktiska görandet kring arbetet med inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande kan ni boka en workshop med oss!

Om ni är intresserade av längre processinriktade utbildningar så erbjuder vi handledning och konsultation, alternativt så kan vi skräddarsy en utbildning utifrån era långsiktiga mål och behov!

Har ni frågor kring vår utbildningsverksamhet kan ni kontakta oss här.