Vår verksamhet

RFSL Stockholm driver en bred verksamhet inom flera områden. Verksamheten bedrivs av förtroendevalda, volontärer och anställd personal.

En mer detaljerad beskrivning av verksamheten finns beskriven i verksamhetsplanen. Den fastställs på årsmötet varje år.

Verksamheten är finansierad av bidrag, medlemsavgifter och gåvor. Mycket arbete utförs av ideella krafter.

Egalia

Egalia är fritidshänget för dig som är, eller tror att du kanske kan vara hbtq+. Hit kan du komma från att du fyllt 13 år tills den dag du fyller 20 år.

Fester

RFSL Stockholm arrangerar några fester för medlemmarna varje år.

Hbtq-hänget

Hbtq-hänget är för dig som bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet.

Hiv & hälsa

Jag är berättaren

Jag är berättaren är ett projekt för hbtq-personer som bor i gruppbostad eller jobbar på daglig verksamhet, som vill skriva eller berätta berättelser.

Medlemsgrupper

Mycket av verksamheten bedrivs av medlemmar i medlemsgrupper. Nya grupper skapas när behov uppstår. Några av de större medlemsgrupperna är:

Medlemsträffar

Medlemsträffarna är tänkta att bli ett forum för alla medlemmar att delta i utvecklingen av RFSL Stockholm.

Studiebesök

Vi på RFSL Stockholm håller regelbundet öppna informationstillfällen om vår verksamhet. Målgruppen för dessa träffar är personer som i sin yrkesroll är intresserade av att veta mer om hbtq-frågor samt få information om RFSL Stockholms olika verksamheter och projekt.

Transit

Transit finns för dig som är trans och vill träffa andra med liknande erfarenheter som du!

Utbildning

RFSL Stockholms utbildare arbetar för att öka hbtq-kompetens och kunskap kring likabehandlingsfrågor, normkritik och jämlikhetsarbete.